Tri Túc

Tri túc thường lạc

HHG: Kế hoạch lãi 45 tỷ đồng, cổ tức 15.5%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG), cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với con số 330 tỷ đồng cho doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 11% so với kết quả thực hiện được trong năm qua. Theo đó, Công ty cũng dự kiến nâng mức cổ tức chi trả từ 14% (năm 2016) lên 15.5% trong năm 2017.

Đồng thời, HHG cho biết sẽ tiếp tục triển khai dự án liên doanh với CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, cụ thể như sau:

 • Dự án đối ứng số 1: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình với tổng mức đầu tư hơn 994 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án phát triển nhà 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, đã bắt đầu từ quý 2/2015 và dự kiến kéo dài đến quý 1/2018. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thường mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội từ quý 2/2018 đến quý 1/2021.
 • Dự án đối ứng số 2: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình với tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến bắt đầu từ quý 3/2017 và kết thúc vào quý 3/2020. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thường mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội từ quý 3/2020 đến quý 3/2023.

Điểm qua hoạt động kinh doanh năm 2016, HHG đạt 275 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với năm 2015, đồng thời vượt 21% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 40.6 tỷ đồng, tăng gần 23% và vượt nhẹ chỉ tiêu, vượt 3%. Như vậy, với kết quả thu về trên Công ty đưa ra mức cổ tức chi trả cho cổ đông là 14%/mệnh giá, trong đó 5% sẽ được chi trả bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trước tháng 9/2017, 9% còn lại sẽ được quyết định thời gian, phương thức chi trả sau.

Trên thị trường, từ cuối tháng 11/2016, giá cổ phiếu HHG bắt đầu tăng điểm và kéo dài cho đến tận bây giờ. Theo đó, sau hơn 4 tháng giao dịch, đến nay giá cổ phiếu HHG đã tăng đến 60%, từ mức 6,500 đồng/cp (22/11/2016) lên mức 10,400 đồng (11/04/2017).

Giao dịch cổ phiếu HHG từ đầu năm 2016 đến nay

Từ khóa: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, Hoàng Hà

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

HHG: Kế hoạch lãi 45 tỷ đồng, cổ tức 15.5%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG), cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với con số 330 tỷ đồng cho doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 11% so với kết quả thực hiện được trong năm qua. Theo đó, Công ty cũng dự kiến nâng mức cổ tức chi trả từ 14% (năm 2016) lên 15.5% trong năm 2017.

Đồng thời, HHG cho biết sẽ tiếp tục triển khai dự án liên doanh với CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, cụ thể như sau:

 • Dự án đối ứng số 1: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình với tổng mức đầu tư hơn 994 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án phát triển nhà 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài, đã bắt đầu từ quý 2/2015 và dự kiến kéo dài đến quý 1/2018. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thường mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội từ quý 2/2018 đến quý 1/2021.
 • Dự án đối ứng số 2: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng và nhà ở thương mại khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình với tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến bắt đầu từ quý 3/2017 và kết thúc vào quý 3/2020. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư kinh doanh nhà ở và các công trình thường mại – dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội từ quý 3/2020 đến quý 3/2023.

Điểm qua hoạt động kinh doanh năm 2016, HHG đạt 275 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với năm 2015, đồng thời vượt 21% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 40.6 tỷ đồng, tăng gần 23% và vượt nhẹ chỉ tiêu, vượt 3%. Như vậy, với kết quả thu về trên Công ty đưa ra mức cổ tức chi trả cho cổ đông là 14%/mệnh giá, trong đó 5% sẽ được chi trả bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trước tháng 9/2017, 9% còn lại sẽ được quyết định thời gian, phương thức chi trả sau.

Trên thị trường, từ cuối tháng 11/2016, giá cổ phiếu HHG bắt đầu tăng điểm và kéo dài cho đến tận bây giờ. Theo đó, sau hơn 4 tháng giao dịch, đến nay giá cổ phiếu HHG đã tăng đến 60%, từ mức 6,500 đồng/cp (22/11/2016) lên mức 10,400 đồng (11/04/2017).

Giao dịch cổ phiếu HHG từ đầu năm 2016 đến nay

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HHG 8.4 +0.2 +2.44% 143,800

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán