Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

HRC: Kế hoạch 2017 lãi ròng giảm 20% còn 7.5 tỷ đồng

Theo Nghị quyết CTCP Cao su Hòa Bình , HĐQT đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2017 tăng trưởng 25% với con số dự đạt gần 107 tỷ đồng, tuy nhiên lãi ròng lại chỉ còn 7.5 tỷ đồng, giảm 20%.

Cụ thể, sản lượng khai thác và thu mua lần lượt đạt 1,750 tấn và 1,000 tấn. Với giá bán bình quân 36 triệu đồng/tấn, doanh thu 2 mảng này dự kiến đạt 63 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu gia công sẽ góp thêm 5.6 tỷ đồng cho tổng doanh thu năm 2017. Theo đó, lãi trước và sau thuế dự đạt 8.6 tỷ và gần 7.5 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 20% so với thực hiện năm 2016.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 dự kiến gần 38.7 tỷ đồng. Trong đó, gần 20 tỷ phục vụ xây lắp, 17.5 tỷ sử dụng trả lãi vay./.

Tài liệu đính kèm:
20170413_20170412 - HRC - NQ so 188 ve ke hoach nam 2017.pdf

Từ khóa: HRC, kế hoạch, 2017, lãi ròng, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HRC: Kế hoạch 2017 lãi ròng giảm 20% còn 7.5 tỷ đồng

Theo Nghị quyết CTCP Cao su Hòa Bình , HĐQT đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2017 tăng trưởng 25% với con số dự đạt gần 107 tỷ đồng, tuy nhiên lãi ròng lại chỉ còn 7.5 tỷ đồng, giảm 20%.

Cụ thể, sản lượng khai thác và thu mua lần lượt đạt 1,750 tấn và 1,000 tấn. Với giá bán bình quân 36 triệu đồng/tấn, doanh thu 2 mảng này dự kiến đạt 63 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu gia công sẽ góp thêm 5.6 tỷ đồng cho tổng doanh thu năm 2017. Theo đó, lãi trước và sau thuế dự đạt 8.6 tỷ và gần 7.5 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 20% so với thực hiện năm 2016.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 dự kiến gần 38.7 tỷ đồng. Trong đó, gần 20 tỷ phục vụ xây lắp, 17.5 tỷ sử dụng trả lãi vay./.

Tài liệu đính kèm:
20170413_20170412 - HRC - NQ so 188 ve ke hoach nam 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HRC 33.3 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán