Tri Túc

Tri túc thường lạc

HVT: Kế hoạch lợi nhuận 2017 nhích nhẹ lên 40 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Hóa chất Việt Trì , cổ đông Công ty đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 650 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2016.

Cơ cấu cổ đông HVT tại ngày 31/12/2016

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty đạt 632 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% so với con số mang về trong năm 2015, đồng thời vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tương ứng tăng 65%, đạt hơn 38 tỷ đồng, vượt 54% chỉ tiêu cả năm.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế HVT đạt 30.7 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015.

Theo đó, Công ty quyết định nâng tỷ lệ chi trả cổ tức từ mức kế hoạch là 15% lên 20%.

* Tài liệu đính kèm

HVT_2017.4.5_bdafb8e_Bao_cao_thuong_nien_signed.pdf

Từ khóa: Kế hoạch lợi nhuận, ĐHĐCĐ năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

HVT: Kế hoạch lợi nhuận 2017 nhích nhẹ lên 40 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Hóa chất Việt Trì , cổ đông Công ty đã thông qua chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 650 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2016.

Cơ cấu cổ đông HVT tại ngày 31/12/2016

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty đạt 632 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% so với con số mang về trong năm 2015, đồng thời vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tương ứng tăng 65%, đạt hơn 38 tỷ đồng, vượt 54% chỉ tiêu cả năm.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế HVT đạt 30.7 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015.

Theo đó, Công ty quyết định nâng tỷ lệ chi trả cổ tức từ mức kế hoạch là 15% lên 20%.

* Tài liệu đính kèm

HVT_2017.4.5_bdafb8e_Bao_cao_thuong_nien_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVT 34.0 0.0 0.00% 1,500

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán