Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

Khóa Việt Tiệp: Cổ tức 2016 tới 55%, kế hoạch lãi 2017 giảm gần phân nửa

Ngày 22/04 tới, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Khóa Việt Tiệp (KhoaVietTiep) sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2017 với doanh thu 1,032 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng, giảm tới gần phân nửa so năm 2016. Cổ tức tạm chi 23% (phấn đấu từ 22-25%).

Sở dĩ công ty đặt kế hoạch giảm do nhận định năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguyên liệu tăng giá nhưng giá hàng hóa đầu ra không tăng. Nạn hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều, giá nhân công lại tăng. Công ty dự kiến sẽ mở thêm thị trường nước ngoài.

Khóa Việt Tiệp cũng phấn đấu tăng trưởng chung từ 7-12% so với năm 2016. Tổng sản phẩm nhóm 4 xuất bán tăng từ 8-10%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 725 tỷ đồng, tăng 11%. Sản phẩm sản xuất 24 triệu sản phẩm, tăng 6.6%.

Năm 2016 công ty thực hiện được 931 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 61.65 tỷ đồng. Với kết quả đó, công ty quyết định mức cổ tức tiền mặt là 55%, tương ứng mức chi hơn 29 tỷ đồng.

Khóa Việt Tiệp có "tiền sử" trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với mức khá cao khi năm 2010 là 50%, năm 2015 tăng lên 51% và dù năm 2016 đặt kế hoạch từ 22-25% nhưng thực tế chi tới 55%./.

Từ khóa: Khóa Việt Tiệp, cổ tức, kế hoạch, nguyên liệu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Khóa Việt Tiệp: Cổ tức 2016 tới 55%, kế hoạch lãi 2017 giảm gần phân nửa

Ngày 22/04 tới, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Khóa Việt Tiệp (KhoaVietTiep) sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2017 với doanh thu 1,032 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng, giảm tới gần phân nửa so năm 2016. Cổ tức tạm chi 23% (phấn đấu từ 22-25%).

Sở dĩ công ty đặt kế hoạch giảm do nhận định năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguyên liệu tăng giá nhưng giá hàng hóa đầu ra không tăng. Nạn hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều, giá nhân công lại tăng. Công ty dự kiến sẽ mở thêm thị trường nước ngoài.

Khóa Việt Tiệp cũng phấn đấu tăng trưởng chung từ 7-12% so với năm 2016. Tổng sản phẩm nhóm 4 xuất bán tăng từ 8-10%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 725 tỷ đồng, tăng 11%. Sản phẩm sản xuất 24 triệu sản phẩm, tăng 6.6%.

Năm 2016 công ty thực hiện được 931 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 61.65 tỷ đồng. Với kết quả đó, công ty quyết định mức cổ tức tiền mặt là 55%, tương ứng mức chi hơn 29 tỷ đồng.

Khóa Việt Tiệp có "tiền sử" trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với mức khá cao khi năm 2010 là 50%, năm 2015 tăng lên 51% và dù năm 2016 đặt kế hoạch từ 22-25% nhưng thực tế chi tới 55%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán