KST: Kế hoạch lãi trước thuế hơn 9 tỷ, tăng 16.5%

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP KASATI  doanh thu 2017 tăng 10.5% so với năm 2016, đạt 267 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 9.2 tỷ, tăng 16.5%. Cổ tức dự kiến 16%.

Về hoạt động đầu tư, công ty dự kiến đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa nhà kho, văn phòng do nhu cầu mở rộng lắp đặt các trạm 4G trong năm 2017 cũng như di dời kho bãi theo tinh thần thu hồi đất của UBND quận 10. Tổng số vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Được biết, năm 2016, công ty hoạt động khá hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu để vượt so với kế hoạch. Doanh thu trước thuế đạt hơn 241 tỷ đồng, tăng 97% so với 2015. Lợi nhuận đạt hơn 6 tỷ tăng 44.47%. Cổ tức 14%./. 

Tài liệu đính kèm:

KST_2017.3.31_9a5177e_KASATI___TAI_LIEU_DHDCD_2017.pdf

Từ khóa: kết quả kinh doanh, kế hoạch 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

KST: Kế hoạch lãi trước thuế hơn 9 tỷ, tăng 16.5%

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP KASATI  doanh thu 2017 tăng 10.5% so với năm 2016, đạt 267 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 9.2 tỷ, tăng 16.5%. Cổ tức dự kiến 16%.

Về hoạt động đầu tư, công ty dự kiến đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa nhà kho, văn phòng do nhu cầu mở rộng lắp đặt các trạm 4G trong năm 2017 cũng như di dời kho bãi theo tinh thần thu hồi đất của UBND quận 10. Tổng số vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Được biết, năm 2016, công ty hoạt động khá hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu để vượt so với kế hoạch. Doanh thu trước thuế đạt hơn 241 tỷ đồng, tăng 97% so với 2015. Lợi nhuận đạt hơn 6 tỷ tăng 44.47%. Cổ tức 14%./. 

Tài liệu đính kèm:

KST_2017.3.31_9a5177e_KASATI___TAI_LIEU_DHDCD_2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán