LAF: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 gần 27 tỷ, xấp xỉ 2016

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Chế Biến Hàng XK Long An (HOSE: LAF) đặt kế hoạch 2017 với doanh thuần khoảng 900 tỷ, tăng gần 3% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế gần 27 tỷ, xấp xỉ 2016.

Được biết, năm 2016, công ty đạt lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng, xấp xỉ 2015. Doanh thu thuần đạt trên 875 tỷ, tăng nhẹ so với 2015. Công ty sẽ không chia cổ tức do còn khoản lỗ lũy kế hơn 152 tỷ từ năm 2012 đến nay. 

Kết quả sản xuất kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm:

20170410_20170410 - LAF - NQ va BB DHDCD TN 2017.pdf

Từ khóa: LAF, Chế biến Hàng XK Long An

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

LAF: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 gần 27 tỷ, xấp xỉ 2016

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Chế Biến Hàng XK Long An (HOSE: LAF) đặt kế hoạch 2017 với doanh thuần khoảng 900 tỷ, tăng gần 3% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế gần 27 tỷ, xấp xỉ 2016.

Được biết, năm 2016, công ty đạt lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng, xấp xỉ 2015. Doanh thu thuần đạt trên 875 tỷ, tăng nhẹ so với 2015. Công ty sẽ không chia cổ tức do còn khoản lỗ lũy kế hơn 152 tỷ từ năm 2012 đến nay. 

Kết quả sản xuất kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm:

20170410_20170410 - LAF - NQ va BB DHDCD TN 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LAF 11.0 -0.5 -4.35% 1,010

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán