Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Hà Tĩnh áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu việc rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Thực hiện việc trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung trong đấu thầu (bao gồm cả yêu cầu của gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Lập và phê duyệt dự toán kinh phí rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh trước khi đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu; vốn cho gói thầu phải được bố trí theo tiến độ thực hiện.

Nhà thầu được chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng của báo cáo Quy hoạch được lập ra và theo đúng tiến độ, yêu cầu đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện./.

Từ khóa: điều chỉnh Quy hoạch, Hà Tĩnh, nhà thầu tư

Lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh Quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND tỉnh Hà Tĩnh áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu việc rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Thực hiện việc trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các nội dung trong đấu thầu (bao gồm cả yêu cầu của gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Lập và phê duyệt dự toán kinh phí rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh trước khi đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu; vốn cho gói thầu phải được bố trí theo tiến độ thực hiện.

Nhà thầu được chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng của báo cáo Quy hoạch được lập ra và theo đúng tiến độ, yêu cầu đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán