Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Một thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Naoki Nishizawa được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 12/2015. Ông tham gia Hội đồng quản trị của Eximbank với chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ năm 2011 tới nay.

Ông Naoki Nishizawa là đại diện đối tác chiến lược của Ngân hàng SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10.05%. SMBC hiện đang sở hữu 15% vốn của Eximbank.

HĐTQ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Theo đó, chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/03/2016, ông Cao Xuân Ninh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank và ngày 11/04/2016 HĐQT Ngân hàng đã có Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm này.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 sắp tới xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Cao Xuân Ninh và ông Naoki Nishizawa.

Như vậy, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 7 thành viên.

Gần đây nhất, Eximbank cho biết đã nhận về 3 hồ sơ của 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Eximbank sẽ xin trình ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định./.

Một thành viên HĐQT Eximbank từ nhiệm

Chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Naoki Nishizawa được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 12/2015. Ông tham gia Hội đồng quản trị của Eximbank với chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ năm 2011 tới nay.

Ông Naoki Nishizawa là đại diện đối tác chiến lược của Ngân hàng SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10.05%. SMBC hiện đang sở hữu 15% vốn của Eximbank.

HĐTQ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Theo đó, chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/03/2016, ông Cao Xuân Ninh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank và ngày 11/04/2016 HĐQT Ngân hàng đã có Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm này.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 sắp tới xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Cao Xuân Ninh và ông Naoki Nishizawa.

Như vậy, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 7 thành viên.

Gần đây nhất, Eximbank cho biết đã nhận về 3 hồ sơ của 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Eximbank sẽ xin trình ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • EIB 12.2 +0.4 +2.97% 220,470
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán