Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

MST: Hai Ủy viên HĐQT muốn bán 614,000 cp

Nhằm phục vụ mục đích tài chính cá nhân, hai Ủy viên HĐQT là ông Ngô Xuân Dũng và ông Nguyễn Giang Nam đăng ký bán tổng cộng 614,000 cp của CTCP Xây dựng 1.1.6.8 .

Theo đó, ông Dũng muốn bán 355,000 cp trong tổng số 710,000 cp (3.94%) đang nắm giữ và ông Nam muốn bán 259,000 cp trong tổng số 518,000 cp (2.88%) đang nắm giữ. Thời gian dự kiến thực hiện hai giao dịch là từ 14/04 đến 15/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Xuân Dũng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710,000 CP (tỷ lệ 3.94%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 355,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 355,000 CP (tỷ lệ 1.97%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Phục vụ mục đích tài chính cá nhân

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Giang Nam

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 518,000 CP (tỷ lệ 2.88%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 259,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ mục đích tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/04/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/05/2017./.

Từ khóa: MST

MST: Hai Ủy viên HĐQT muốn bán 614,000 cp

Nhằm phục vụ mục đích tài chính cá nhân, hai Ủy viên HĐQT là ông Ngô Xuân Dũng và ông Nguyễn Giang Nam đăng ký bán tổng cộng 614,000 cp của CTCP Xây dựng 1.1.6.8 .

Theo đó, ông Dũng muốn bán 355,000 cp trong tổng số 710,000 cp (3.94%) đang nắm giữ và ông Nam muốn bán 259,000 cp trong tổng số 518,000 cp (2.88%) đang nắm giữ. Thời gian dự kiến thực hiện hai giao dịch là từ 14/04 đến 15/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Xuân Dũng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710,000 CP (tỷ lệ 3.94%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 355,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 355,000 CP (tỷ lệ 1.97%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Phục vụ mục đích tài chính cá nhân

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Giang Nam

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 518,000 CP (tỷ lệ 2.88%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 259,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ mục đích tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/04/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MST 9.1 +0.1 +1.11% 260,900

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán