Tri Túc

Tri túc thường lạc

NAS: Sẽ tăng vốn lên gần 120 tỷ, nhưng kế hoạch lãi ròng giảm tới 53%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 476 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 53% so với thực hiện năm 2016.

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 11%. Đồng thời, năm 2017 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 83 tỷ đồng lên 119.66 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) góp hơn 61 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ. Về phương án sử dụng vốn, cụ thể:

 • Bù đắp phần thiếu vốn của năm 2016 là 3.5 tỷ đồng
 • Bù đắp 30% tổng nhu cầu vốn đầu tư, mua sắm hình thành tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: 23 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 2017 theo kế hoạch là 77 tỷ đồng)
 • Bù đắp vốn lưu động giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng

Kế hoạch lâu dài, Công ty dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trung bình mỗi năm giai đoạn 2017-2020 lần lượt là 5.5% và 2.5%.

Dự kiến kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2020
Đvt: Tỷ đồng

Năm 2016, Công ty thu về 502 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với năm 2015, đồng thời thực hiện được 95% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, nhờ chi phí sản xuất kinh doanh giảm mạnh hơn 28%, khiến lãi ròng Công ty đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số đạt được năm 2015. Theo đó, tỷ lệ cổ tức Công ty dự kiến chi trả trong năm 2016 là 31% vốn điều lệ.

Được biết, cổ phiếu NAS được giao dịch chính thức trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28,000 đồng/cp vào ngày 25/01/2017. Đến nay, giá cổ phiếu đạt 26,000 đồng/cp (18/04/2017), giảm hơn 7% so với giá tham chiếu./.

Từ khóa: Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài, ĐHĐCĐ năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

NAS: Sẽ tăng vốn lên gần 120 tỷ, nhưng kế hoạch lãi ròng giảm tới 53%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 476 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 53% so với thực hiện năm 2016.

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 11%. Đồng thời, năm 2017 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 83 tỷ đồng lên 119.66 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) góp hơn 61 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ. Về phương án sử dụng vốn, cụ thể:

 • Bù đắp phần thiếu vốn của năm 2016 là 3.5 tỷ đồng
 • Bù đắp 30% tổng nhu cầu vốn đầu tư, mua sắm hình thành tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: 23 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 2017 theo kế hoạch là 77 tỷ đồng)
 • Bù đắp vốn lưu động giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng

Kế hoạch lâu dài, Công ty dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trung bình mỗi năm giai đoạn 2017-2020 lần lượt là 5.5% và 2.5%.

Dự kiến kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2020
Đvt: Tỷ đồng

Năm 2016, Công ty thu về 502 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với năm 2015, đồng thời thực hiện được 95% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, nhờ chi phí sản xuất kinh doanh giảm mạnh hơn 28%, khiến lãi ròng Công ty đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số đạt được năm 2015. Theo đó, tỷ lệ cổ tức Công ty dự kiến chi trả trong năm 2016 là 31% vốn điều lệ.

Được biết, cổ phiếu NAS được giao dịch chính thức trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28,000 đồng/cp vào ngày 25/01/2017. Đến nay, giá cổ phiếu đạt 26,000 đồng/cp (18/04/2017), giảm hơn 7% so với giá tham chiếu./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán