Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Nghiên cứu Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3799/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 vào Đề án này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp tích hợp trong Đề án các mục tiêu và giải pháp từ các hội nghị vừa qua về phát triển ngành hàng tôm, lúa gạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5/2017./.

Từ khóa: năng lực cạnh tranh, mặt hàng xuất khẩu

Nghiên cứu Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3799/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 vào Đề án này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp tích hợp trong Đề án các mục tiêu và giải pháp từ các hội nghị vừa qua về phát triển ngành hàng tôm, lúa gạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán