Tri Túc

Tri túc thường lạc

Nhựa Đồng Nai: Chỉ tiêu lãi ròng tăng 40%, tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Dự kiến tại ĐHĐCĐ năm 2017 sắp đến, HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2017 tăng vốn lên 500 tỷ đồng. Cùng với đó, chỉ tiêu doanh thu đạt 2,050 tỷ, lãi ròng đạt 121 tỷ, đồng thuận tăng hơn 40% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, về phương án phát hành tăng vốn cổ phần lên 500 tỷ đồng năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phát hành 7.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức tỷ lệ 25%/mệnh giá, theo đó tỷ lệ thực hiện quyền tương đương 100:25. Đồng thời, Công ty cũng sẽ phát hành hơn 12 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:40, mức giá chào bán dự kiến là 14,460 đồng/cp, thấp hơn một nửa so với mức giá giao dịch hiện tại là 26,000 đồng/cp (04/04/2017), số nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Ngoài ra, Công ty kế hoạch phát hành 500,000 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ 1.7% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, trong đó bao gồm 400,000 cổ phiếu thưởng và 100 cổ phiếu thông thường.

Kết thúc năm 2016, Nhựa Đồng Nai thu về 1,453 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng gần gấp 2 lần, đạt 86 tỷ đồng.

* DNP: Kinh doanh tốt, lãi ròng năm 2016 tăng gấp đôi

Từ khóa: Nhựa Đồng Nai, tăng vốn

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Nhựa Đồng Nai: Chỉ tiêu lãi ròng tăng 40%, tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Dự kiến tại ĐHĐCĐ năm 2017 sắp đến, HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2017 tăng vốn lên 500 tỷ đồng. Cùng với đó, chỉ tiêu doanh thu đạt 2,050 tỷ, lãi ròng đạt 121 tỷ, đồng thuận tăng hơn 40% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, về phương án phát hành tăng vốn cổ phần lên 500 tỷ đồng năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phát hành 7.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức tỷ lệ 25%/mệnh giá, theo đó tỷ lệ thực hiện quyền tương đương 100:25. Đồng thời, Công ty cũng sẽ phát hành hơn 12 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:40, mức giá chào bán dự kiến là 14,460 đồng/cp, thấp hơn một nửa so với mức giá giao dịch hiện tại là 26,000 đồng/cp (04/04/2017), số nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Ngoài ra, Công ty kế hoạch phát hành 500,000 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ 1.7% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, trong đó bao gồm 400,000 cổ phiếu thưởng và 100 cổ phiếu thông thường.

Kết thúc năm 2016, Nhựa Đồng Nai thu về 1,453 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng gần gấp 2 lần, đạt 86 tỷ đồng.

* DNP: Kinh doanh tốt, lãi ròng năm 2016 tăng gấp đôi

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DNP 27.0 +1.0 +3.85% 115,100

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán