Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

NTP: Những rủi ro khi SCIC muốn tăng room ngoại

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04 vừa qua của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HOSE: NTP), cổ đông nhà nước là SCIC đã đề xuất tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi mức dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới, và chủ trương nâng room ngoại.

Theo đó, NTP đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu hợp nhất 4,880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20%.

Công ty cũng dự kiến phát hành hơn 14.87 triệu cp với tỷ lệ 20%. Còn việc nâng room ngoại sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, trong đó lưu ý đánh giá tác động của việc tăng room này đến hoạt động của công ty.

Về việc này, Ủy viên HĐQT Đặng Quốc Dũng cho biết, hiện Nhựa Bình Minh (BMP) đã nới room ngoại lên 100%, tuy nhiên mỗi công ty có một mục tiêu riêng. Hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu hơn 30% vốn NTP, vẫn chưa hết room là 49%. Mặt khác, do kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên nếu nâng room ngoại lên trên 65% thì Công ty có thể sẽ phải dừng thực hiện dự án số 2 An Đà. Khi đó Thành phố sẽ thu hồi dự án và công ty sẽ thiệt hại rất lơn do chỉ nhận được đền bù một số tiền rất ít. Theo đó, ĐH nên giao cho HĐQT đánh giá thấu đáo các vấn đề để báo cáo cổ đông trong ĐH gần nhất.

Về việc SCIC thoái vốn tại NTP đã được Bộ Tài chính đồng ý về phương án thoái vốn tại 137 doanh nghệp trong năm 2017.

Về kết quả kinh doanh của Nhựa Tiền Phong phía Nam (NTP chiếm 37% vốn), năm 2016 công ty này đạt doanh tu 900 tỷ đồng và lợi nhuận 80 tỷ đồng; còn kế hoạch năm 2017 lần lượt là 1,000 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Công ty này đang dần chinh phục được cả mảng thị trường dân dụng và dự án phía Nam.

Năm 2016 NTP thực hiện được 4,354 tỷ đồng doanh thu, lãi ròng 376 tỷ đồng, công ty quyết định chi cổ tức tiền mặt 25%.

Theo ban lãnh đạo, dù doanh thu lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận của NTP thấp so với các công ty lớn trong ngành là do công ty không chỉ chú ý vào chỉ tiêu tăng lợi nhuận mà còn cân đối giữa lợi nhuận với thị phần, thị trường, nhất là cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Theo đó, công ty đã đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ thị phần, chống sự xâm nhập của đối thủ nhằm gia tăng thị phần từ 57% lên 60% ở miền Bắc và từ 27% lên 30% trong cả nước./.

Tài liệu đính kèm:

NTP_2017.4.19_be18d22_(2017_04_15)___So_36_NQ_DHDCDTN_2017___NTP___Nghi_quyet_Dai_Hoi_

Co_dong_2017.pdf

NTP_2017.4.19_9276a97_(2017_04_15)___So_35_BB_DHDCDTN_2017__NTP___Bien_ban_hop_Dai_hoi

_co_dong_2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (240) : Đại hội cổ đông 2017 

NTP: Những rủi ro khi SCIC muốn tăng room ngoại

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04 vừa qua của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HOSE: NTP), cổ đông nhà nước là SCIC đã đề xuất tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi mức dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2017 là 20% vốn điều lệ mới, và chủ trương nâng room ngoại.

Theo đó, NTP đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu hợp nhất 4,880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20%.

Công ty cũng dự kiến phát hành hơn 14.87 triệu cp với tỷ lệ 20%. Còn việc nâng room ngoại sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, trong đó lưu ý đánh giá tác động của việc tăng room này đến hoạt động của công ty.

Về việc này, Ủy viên HĐQT Đặng Quốc Dũng cho biết, hiện Nhựa Bình Minh (BMP) đã nới room ngoại lên 100%, tuy nhiên mỗi công ty có một mục tiêu riêng. Hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu hơn 30% vốn NTP, vẫn chưa hết room là 49%. Mặt khác, do kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên nếu nâng room ngoại lên trên 65% thì Công ty có thể sẽ phải dừng thực hiện dự án số 2 An Đà. Khi đó Thành phố sẽ thu hồi dự án và công ty sẽ thiệt hại rất lơn do chỉ nhận được đền bù một số tiền rất ít. Theo đó, ĐH nên giao cho HĐQT đánh giá thấu đáo các vấn đề để báo cáo cổ đông trong ĐH gần nhất.

Về việc SCIC thoái vốn tại NTP đã được Bộ Tài chính đồng ý về phương án thoái vốn tại 137 doanh nghệp trong năm 2017.

Về kết quả kinh doanh của Nhựa Tiền Phong phía Nam (NTP chiếm 37% vốn), năm 2016 công ty này đạt doanh tu 900 tỷ đồng và lợi nhuận 80 tỷ đồng; còn kế hoạch năm 2017 lần lượt là 1,000 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Công ty này đang dần chinh phục được cả mảng thị trường dân dụng và dự án phía Nam.

Năm 2016 NTP thực hiện được 4,354 tỷ đồng doanh thu, lãi ròng 376 tỷ đồng, công ty quyết định chi cổ tức tiền mặt 25%.

Theo ban lãnh đạo, dù doanh thu lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận của NTP thấp so với các công ty lớn trong ngành là do công ty không chỉ chú ý vào chỉ tiêu tăng lợi nhuận mà còn cân đối giữa lợi nhuận với thị phần, thị trường, nhất là cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Theo đó, công ty đã đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ thị phần, chống sự xâm nhập của đối thủ nhằm gia tăng thị phần từ 57% lên 60% ở miền Bắc và từ 27% lên 30% trong cả nước./.

Tài liệu đính kèm:

NTP_2017.4.19_be18d22_(2017_04_15)___So_36_NQ_DHDCDTN_2017___NTP___Nghi_quyet_Dai_Hoi_

Co_dong_2017.pdf

NTP_2017.4.19_9276a97_(2017_04_15)___So_35_BB_DHDCDTN_2017__NTP___Bien_ban_hop_Dai_hoi

_co_dong_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • BMP 99.5 -0.1 -0.10% 42,860
 • NTP 66.3 +0.8 +1.22% 8,920

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán