PAC: Lợi nhuận quý 1/2017 giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đạt doanh thu 779 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 31%, đạt 779 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh thu lại tăng hơn 70%, chiếm 87 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng 32%, hơn 617 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ mức hơn 6.7 tỷ quý 1/2016 thì nay đã vượt mức 10 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế PAC đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.  Được biết, năm 2017, PAC đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiên 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các giá trị về hàng tồn kho, nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu,… đều xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2016./.

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PAC - BCTC Quy 1-Nam 2017.pdf

Từ khóa: PAC, Pin Ắc quy Miền Nam

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

PAC: Lợi nhuận quý 1/2017 giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đạt doanh thu 779 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ, đạt gần 21 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 31%, đạt 779 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh thu lại tăng hơn 70%, chiếm 87 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng 32%, hơn 617 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ mức hơn 6.7 tỷ quý 1/2016 thì nay đã vượt mức 10 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế PAC đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.  Được biết, năm 2017, PAC đặt mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 165 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiên 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các giá trị về hàng tồn kho, nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu,… đều xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2016./.

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PAC - BCTC Quy 1-Nam 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PAC 55.4 +1.9 +3.55% 298,700

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán