PC1: Mục tiêu lãi ròng 2017 gần 307 tỷ, phát hành 39 triệu cp

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Xây Lắp Điện I (PC1) tiếp tục tăng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 lên hơn 5,000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với 2016. Doanh thu 2017 dự kiến 3,585 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 3%, đạt hơn 307 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ theo 2 hình thức:

 • Phát hành thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 30%
 • Phát hành thêm hơn 17 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Tỷ lệ phát hành 15.3%

Tổng số vốn huy động được từ 2 đợt phát hành dự kiến gần 400 tỷ.

Đồng thời, công ty tiếp tục kế hoạch đầu tư nhà máy thủy điện Bảo Lạc B và dự án bất động sản nhà máy PCC1 Thanh Xuân. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, PC1 đạt tổng doanh thu hơn 3,000 tỷ đồng, giảm 3% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 304 tỷ, tăng 24%. Cổ tức 30% bằng tiền mặt và cổ phiếu. /.

Tài liệu đính kèm:

20170411_20170411 - PC1 - Thong tin to chuc DHDCD thuong nien 2017.pdf

 

Từ khóa: PC1, Xây Lắp Điện

 Bài viết cùng chủ đề (187) : Kế hoạch 2017 

PC1: Mục tiêu lãi ròng 2017 gần 307 tỷ, phát hành 39 triệu cp

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Xây Lắp Điện I (PC1) tiếp tục tăng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 lên hơn 5,000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với 2016. Doanh thu 2017 dự kiến 3,585 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 3%, đạt hơn 307 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ theo 2 hình thức:

 • Phát hành thêm hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 30%
 • Phát hành thêm hơn 17 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Tỷ lệ phát hành 15.3%

Tổng số vốn huy động được từ 2 đợt phát hành dự kiến gần 400 tỷ.

Đồng thời, công ty tiếp tục kế hoạch đầu tư nhà máy thủy điện Bảo Lạc B và dự án bất động sản nhà máy PCC1 Thanh Xuân. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, PC1 đạt tổng doanh thu hơn 3,000 tỷ đồng, giảm 3% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 304 tỷ, tăng 24%. Cổ tức 30% bằng tiền mặt và cổ phiếu. /.

Tài liệu đính kèm:

20170411_20170411 - PC1 - Thong tin to chuc DHDCD thuong nien 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • PC1 42.0 -0.3 -0.71% 62,220
 • PCC1 0.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • TTT 38.12 38.12 - -
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán