PTI: Đặt kế hoạch 2017 lãi 117 tỷ đồng, cổ tức 12%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trình kế hoạch 2017 với việc tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 7% đạt gần 3,500 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến 117 tỷ, tăng 11.8% so với 2016. Cổ tức 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu thuần hơn 2,500 tỷ, tăng đến 34% so với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 32%, đạt hơn 108 tỷ. Cổ tức 2016 là 12%./.

Tài liệu đính kèm:

PTI_2017.4.11_540aeb6_1._Du_thao_Chuong_trinh_lam_viec_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_af786b0_2._Quy_che_to_chuc_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_57371cb_3._The_le_bieu_quyet_tai_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_836b01f_3.1._Mau_phieu_bieu_quyet_tu_xa___DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_3935ae6_4._BAO_CAO_DHDCD_THUONG_NIEN_2017.pdf
PTI_2017.4.11_40535c6_4.1._To_trinh_Phan_phoi_loi_nhuan_2016___Trinh_DHDCD.pdf
PTI_2017.4.11_f458407_4.2._Bao_cao_thu_lao_thuong_HDQT_BKS_2016___Ke_hoach_2017.pdf
PTI_2017.4.11_38d9a67_5._Bao_cao_cua_HDQT_2016___Trinh_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_114b618_6._Bao_cao_cua_BKS_2016___Trinh_DHDCD2017.pdf

 

Từ khóa: PTI, Bảo hiểm Bưu điện

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PTI: Đặt kế hoạch 2017 lãi 117 tỷ đồng, cổ tức 12%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trình kế hoạch 2017 với việc tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 7% đạt gần 3,500 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến 117 tỷ, tăng 11.8% so với 2016. Cổ tức 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu thuần hơn 2,500 tỷ, tăng đến 34% so với năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh đến 32%, đạt hơn 108 tỷ. Cổ tức 2016 là 12%./.

Tài liệu đính kèm:

PTI_2017.4.11_540aeb6_1._Du_thao_Chuong_trinh_lam_viec_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_af786b0_2._Quy_che_to_chuc_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_57371cb_3._The_le_bieu_quyet_tai_DHDCD___21_4_2017.pdf
PTI_2017.4.11_836b01f_3.1._Mau_phieu_bieu_quyet_tu_xa___DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_3935ae6_4._BAO_CAO_DHDCD_THUONG_NIEN_2017.pdf
PTI_2017.4.11_40535c6_4.1._To_trinh_Phan_phoi_loi_nhuan_2016___Trinh_DHDCD.pdf
PTI_2017.4.11_f458407_4.2._Bao_cao_thu_lao_thuong_HDQT_BKS_2016___Ke_hoach_2017.pdf
PTI_2017.4.11_38d9a67_5._Bao_cao_cua_HDQT_2016___Trinh_DHDCD_2017.pdf
PTI_2017.4.11_114b618_6._Bao_cao_cua_BKS_2016___Trinh_DHDCD2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán