PXS: Lãi quý 1/2017 giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí đạt doanh thu hơn 343 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 343 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng xây lắp, chiếm gần 99% tổng doanh thu, đạt hơn 339 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 46%, chiếm hơn 297 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ từ mức hơn 373 triệu đồng của quý 1/2016 thì nay đã vượt hơn 2.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PXS dự kiến doanh thu đạt 1,224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 28% so với thực hiện trong năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, tài sản ngắn hạn khác của PXS tăng gấp gần 6 lần, đạt mức trên 36 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến thuế và các khoản phải thu khác./. 

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PXS - BCTC Quy 1 2017.pdf

Từ khóa: PXS, Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

PXS: Lãi quý 1/2017 giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí đạt doanh thu hơn 343 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 343 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng xây lắp, chiếm gần 99% tổng doanh thu, đạt hơn 339 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 46%, chiếm hơn 297 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ từ mức hơn 373 triệu đồng của quý 1/2016 thì nay đã vượt hơn 2.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PXS dự kiến doanh thu đạt 1,224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 28% so với thực hiện trong năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, tài sản ngắn hạn khác của PXS tăng gấp gần 6 lần, đạt mức trên 36 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến thuế và các khoản phải thu khác./. 

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PXS - BCTC Quy 1 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PXS 9.9 +0.1 +1.22% 200,980

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán