PXS: Lãi quý 1/2017 giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí đạt doanh thu hơn 343 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 343 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng xây lắp, chiếm gần 99% tổng doanh thu, đạt hơn 339 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 46%, chiếm hơn 297 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ từ mức hơn 373 triệu đồng của quý 1/2016 thì nay đã vượt hơn 2.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PXS dự kiến doanh thu đạt 1,224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 28% so với thực hiện trong năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, tài sản ngắn hạn khác của PXS tăng gấp gần 6 lần, đạt mức trên 36 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến thuế và các khoản phải thu khác./. 

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PXS - BCTC Quy 1 2017.pdf

Từ khóa: PXS, Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí

 Bài viết cùng chủ đề (98) : Lợi nhuận quý 1/2017 

PXS: Lãi quý 1/2017 giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí đạt doanh thu hơn 343 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà giảm hơn 40%, đạt hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 343 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng xây lắp, chiếm gần 99% tổng doanh thu, đạt hơn 339 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 46%, chiếm hơn 297 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ từ mức hơn 373 triệu đồng của quý 1/2016 thì nay đã vượt hơn 2.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PXS dự kiến doanh thu đạt 1,224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 28% so với thực hiện trong năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, tài sản ngắn hạn khác của PXS tăng gấp gần 6 lần, đạt mức trên 36 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến thuế và các khoản phải thu khác./. 

Tài liệu đính kèm:

20170420_20170420 - PXS - BCTC Quy 1 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PXS 9.9 -0.3 -2.75% 155,670

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 6.47 6.47 - 8.9
 • PVE 5.98 5.98 - 5.7
 • HCT 0.39 0.39 - 23.1
 • LUT 0.15 0.15 - 16.1
 • PLC 48.29 48.29 - 10.7
 • BCC 11.51 11.51 - 6.1
 • ATS 0.34 0.34 - 25.8
 • BTT 7.89 7.89 - 12.6
 • ACL 2.17 2.17 - 6.8
 • CAN 1.53 1.53 - 55.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán