Vũ Hạ

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 24-30/03/2017:

PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã gom những cổ phiếu nào?

PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã gom hàng hàng loạt cổ phiếu FCN, đồng thời trở thành cổ đông lớn của SHS sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.97%. Đây là giao dịch quỹ đầu tư nổi bật nhất công bố trong tuần cuối cùng của tháng 3/2017.

Cụ thể, trong vòng 1 tuần (21/03 – 28/03), PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã mua qua sàn hơn 1.4 triệu cp FCN của CTCP Fecon, đồng thời nhận thêm gần 800,000 cp FCN từ việc chuyển đổi trái phiếu ở mức giá 20,400 đồng/cp vào ngày 23/03. Cùng đợt chuyển đổi trái phiếu còn có Vietnam Holding Limited nhận 980,000 cp FCN. Tổng số cổ phiếu chuyển đổi được phát hành đạt 1.77 triệu, giúp Fecon tăng vốn điều lệ từ 477 tỷ đồng lên 495 tỷ đồng.

Được biết, PYN Elite Fund liên tục gom vào cổ phiếu FCN kể từ tháng 2/2016, tỷ lệ sở hữu thời điểm đó đến nay đã tăng từ 6.17% lên gần 15%.

Thống kê giao dịch của PYN Elite Fund tại FCN từ tháng 2/2016

Ngoài ra, PYN Elite Fund còn gom thêm 1 triệu cp SHS trong ngày 22/03, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.97% (5.97 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của Công ty này.

Trước đó,  từ nửa cuối tháng 11/2016, PYN Elite Fund lại liên tục thoái vốn tại FIT, SCDDGW. Mới đây, ngày 09/03/2017, PYN Elite Fund đã thoái hơn 1.5 triệu cp FIT sau khi bán ra 3.8 triệu cp hồi đầu tháng 3, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 7.71% (19.63 triệu cp).

Một quỹ khác cũng có giao dịch nổi bật là America LLC khi trở thành cổ đông lớn của NBP với việc mua thành công 20,000 cp trong ngày 21/03, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.08% (653,700 cp). Quỹ này đồng thời gom thêm 4,400 cp RCL sau đó hai ngày (23/03), tỷ lệ sở hữu hiện là 16.01% (1.21 triệu cp).

Diễn biến giá cổ phiếu KDH 6 tháng gần đây

Ở chiều ngược lại, từ 23/03 đến 27/03, Vietnam Investment Limited đã bán thành công hơn 2 triệu cp KDH trong tổng số gần 3.5 triệu cp (1.49%) mà quỹ này đang sở hữu; còn Vietnam Investment Property Holdings Limited cũng đã thoái toàn bộ 962,508 cp KDH, tương ứng 0.41% vốn điều lệ.

Giá cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian này giao dịch quanh mức 24,200 đồng/cp, tăng 21% so với đầu năm 2017 và 50% so với thời điểm đầu năm 2016.

VOF Invesment Limited (VOF) thuộc VinaCapital cũng đã bán thành công 1 triệu cp HPG trong ngày 27/03, giảm tỷ lệ sở hữu từ 11.05% (30.4 triệu cp) xuống 10.69% (29.4 triệu cp).

VOF là quỹ đóng, thành lập vào tháng 9/2003 và giao dịch chủ yếu trên Sàn giao dịch chứng khoán London. Tính đến 24/03/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF ước đạt 910.4 triệu USD, tương đương 4.51 USD/ccq. Trong đó, danh mục đầu tư tại của VOF bao gồm 54.6% NAV đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 12.9% vào các doanh nghiệp OTC, 9.8% vào tiền mặt, 8.3% nắm giữ cổ phần công ty tư nhân, 6.7% trực tiếp vào các dự án bất động sản,…

Top nắm 10 danh mục đầu tư của VOF tính đến 31/10/2016

Trong khoảng thời gian 03/04-02/05, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký thoái 1.2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và 500,000 chứng chỉ quỹ VFMVF1 nhằm thanh hoán khoản đầu tư. Các giao dịch này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trong khi đó, sau khi thoái bất thành 1 triệu cp MWG vào tháng 3/2017 do chưa kịp hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết, Mekong Enterprise Fund II Ltd tiếp tục đăng ký thoái số cổ phần này từ 29/03 đến 27/04/2017.

Giao dịch thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của quỹ này sẽ giảm từ 5.2% (8 triệu cp) xuống 4.55% (7 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của MWG.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 24/03 – 30/03/2017

Từ khóa: VOF, Mekong Enterprise Fund II Ltd, chuyển động quỹ, Vietnam Investment Property Holdings Limited, Vietnam Investment Limited, PYN Elite Fund (Non-Ucits)

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 24-30/03/2017:

PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã gom những cổ phiếu nào?

PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã gom hàng hàng loạt cổ phiếu FCN, đồng thời trở thành cổ đông lớn của SHS sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.97%. Đây là giao dịch quỹ đầu tư nổi bật nhất công bố trong tuần cuối cùng của tháng 3/2017.

Cụ thể, trong vòng 1 tuần (21/03 – 28/03), PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã mua qua sàn hơn 1.4 triệu cp FCN của CTCP Fecon, đồng thời nhận thêm gần 800,000 cp FCN từ việc chuyển đổi trái phiếu ở mức giá 20,400 đồng/cp vào ngày 23/03. Cùng đợt chuyển đổi trái phiếu còn có Vietnam Holding Limited nhận 980,000 cp FCN. Tổng số cổ phiếu chuyển đổi được phát hành đạt 1.77 triệu, giúp Fecon tăng vốn điều lệ từ 477 tỷ đồng lên 495 tỷ đồng.

Được biết, PYN Elite Fund liên tục gom vào cổ phiếu FCN kể từ tháng 2/2016, tỷ lệ sở hữu thời điểm đó đến nay đã tăng từ 6.17% lên gần 15%.

Thống kê giao dịch của PYN Elite Fund tại FCN từ tháng 2/2016

Ngoài ra, PYN Elite Fund còn gom thêm 1 triệu cp SHS trong ngày 22/03, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.97% (5.97 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của Công ty này.

Trước đó,  từ nửa cuối tháng 11/2016, PYN Elite Fund lại liên tục thoái vốn tại FIT, SCDDGW. Mới đây, ngày 09/03/2017, PYN Elite Fund đã thoái hơn 1.5 triệu cp FIT sau khi bán ra 3.8 triệu cp hồi đầu tháng 3, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 7.71% (19.63 triệu cp).

Một quỹ khác cũng có giao dịch nổi bật là America LLC khi trở thành cổ đông lớn của NBP với việc mua thành công 20,000 cp trong ngày 21/03, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.08% (653,700 cp). Quỹ này đồng thời gom thêm 4,400 cp RCL sau đó hai ngày (23/03), tỷ lệ sở hữu hiện là 16.01% (1.21 triệu cp).

Diễn biến giá cổ phiếu KDH 6 tháng gần đây

Ở chiều ngược lại, từ 23/03 đến 27/03, Vietnam Investment Limited đã bán thành công hơn 2 triệu cp KDH trong tổng số gần 3.5 triệu cp (1.49%) mà quỹ này đang sở hữu; còn Vietnam Investment Property Holdings Limited cũng đã thoái toàn bộ 962,508 cp KDH, tương ứng 0.41% vốn điều lệ.

Giá cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian này giao dịch quanh mức 24,200 đồng/cp, tăng 21% so với đầu năm 2017 và 50% so với thời điểm đầu năm 2016.

VOF Invesment Limited (VOF) thuộc VinaCapital cũng đã bán thành công 1 triệu cp HPG trong ngày 27/03, giảm tỷ lệ sở hữu từ 11.05% (30.4 triệu cp) xuống 10.69% (29.4 triệu cp).

VOF là quỹ đóng, thành lập vào tháng 9/2003 và giao dịch chủ yếu trên Sàn giao dịch chứng khoán London. Tính đến 24/03/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF ước đạt 910.4 triệu USD, tương đương 4.51 USD/ccq. Trong đó, danh mục đầu tư tại của VOF bao gồm 54.6% NAV đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 12.9% vào các doanh nghiệp OTC, 9.8% vào tiền mặt, 8.3% nắm giữ cổ phần công ty tư nhân, 6.7% trực tiếp vào các dự án bất động sản,…

Top nắm 10 danh mục đầu tư của VOF tính đến 31/10/2016

Trong khoảng thời gian 03/04-02/05, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký thoái 1.2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và 500,000 chứng chỉ quỹ VFMVF1 nhằm thanh hoán khoản đầu tư. Các giao dịch này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trong khi đó, sau khi thoái bất thành 1 triệu cp MWG vào tháng 3/2017 do chưa kịp hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết, Mekong Enterprise Fund II Ltd tiếp tục đăng ký thoái số cổ phần này từ 29/03 đến 27/04/2017.

Giao dịch thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của quỹ này sẽ giảm từ 5.2% (8 triệu cp) xuống 4.55% (7 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của MWG.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 24/03 – 30/03/2017

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (11)

 • DGW 15.5 0.0 0.00% 149,860
 • FCN 24.6 +0.6 +2.50% 681,860
 • FIT 7.9 +0.5 +6.61% 2,478,840
 • HPG 32.8 +0.8 +2.50% 2,780,360
 • KDH 27.6 -0.5 -1.60% 116,580
 • MWG 100.0 +1.4 +1.42% 218,910
 • NAV 7.5 -0.5 -6.25% 1,280
 • NBP 15.5 0.0 0.00% 0
 • RCL 21.1 0.0 0.00% 500
 • SCD 42.0 +0.5 +1.20% 2,940
 • SHS 15.3 +1.0 +6.99% 1,326,560

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán