Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

ROS mua tối đa 40 triệu cp Quản lý sân Golf Biscom, giá không qua 20,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 40 triệu cp tại CTCP Quản lý Sân Golf Biscom, tương ứng 40% vốn. Giá mua theo thỏa thuận của đối tác, trong mọi trường hợp không vượt quá 20,000 đồng/cp.

HĐQT giao Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động đàm phán thương lượng, giá và các điều kiện, điều khoản của giao dịch này. HĐQT cũng cử ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện vốn tại đây.

Được biết, Biscom là công ty thành viên thuộc tập đoàn FLC quản lý kinh doanh chuỗi hệ thống sân golf của FLC tại các tỉnh trên cả nước. Chủ tịch của Biscom là ông Lưu Đức Quang, là thành viên HĐQT FLC từ tháng 5/2014./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - ROS - NQ HDQT VV NHAN CHUYEN NHUONG CP.pdf

 

ROS mua tối đa 40 triệu cp Quản lý sân Golf Biscom, giá không qua 20,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 40 triệu cp tại CTCP Quản lý Sân Golf Biscom, tương ứng 40% vốn. Giá mua theo thỏa thuận của đối tác, trong mọi trường hợp không vượt quá 20,000 đồng/cp.

HĐQT giao Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động đàm phán thương lượng, giá và các điều kiện, điều khoản của giao dịch này. HĐQT cũng cử ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện vốn tại đây.

Được biết, Biscom là công ty thành viên thuộc tập đoàn FLC quản lý kinh doanh chuỗi hệ thống sân golf của FLC tại các tỉnh trên cả nước. Chủ tịch của Biscom là ông Lưu Đức Quang, là thành viên HĐQT FLC từ tháng 5/2014./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - ROS - NQ HDQT VV NHAN CHUYEN NHUONG CP.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • FLC 7.6 +0.4 +6.01% 20,768,820
 • ROS 90.0 +0.5 +0.56% 2,601,560

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán