Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Sacombank báo lãi ròng quý 1 hơn 210 tỷ đồng, nợ xấu giảm xuống 4.88%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank , mặc dù thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ nhưng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư đều ghi nhận lãi gia tăng khiến lãi ròng quý 1 tăng 30% lên 210 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 15% xuống 1,051 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22%, từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 133%, từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 5 lần lên lần lượt 383 tỷ, 147 tỷ và 29 tỷ đồng. Đi cùng với chi phí hoạt động giảm nhẹ 6% xuống 1,378 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro đạt 308 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi hoàn nhập chi phí dự phòng 970 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 210 tỷ đồng (tăng 30%).

Tại thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản có của Sacombank hơn 344 ngàn tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 206 ngàn tỷ đồng, huy động vốn 306 ngàn tỷ đồng; cùng tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 5.35% cuối năm 2016 xuống 4.88%, trong đó nợ có khả năng mất vốn hơn 6,600 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ vay

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tăng thêm 485 tỷ đồng so với cuối 2016 lên mức 36,136 tỷ đồng./.

Sacombank báo lãi ròng quý 1 hơn 210 tỷ đồng, nợ xấu giảm xuống 4.88%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank , mặc dù thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ nhưng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư đều ghi nhận lãi gia tăng khiến lãi ròng quý 1 tăng 30% lên 210 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 15% xuống 1,051 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22%, từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 133%, từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 5 lần lên lần lượt 383 tỷ, 147 tỷ và 29 tỷ đồng. Đi cùng với chi phí hoạt động giảm nhẹ 6% xuống 1,378 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro đạt 308 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi hoàn nhập chi phí dự phòng 970 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 210 tỷ đồng (tăng 30%).

Tại thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản có của Sacombank hơn 344 ngàn tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 206 ngàn tỷ đồng, huy động vốn 306 ngàn tỷ đồng; cùng tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 5.35% cuối năm 2016 xuống 4.88%, trong đó nợ có khả năng mất vốn hơn 6,600 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ vay

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tăng thêm 485 tỷ đồng so với cuối 2016 lên mức 36,136 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • STB 14.1 -0.1 -0.70% 4,432,020
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán