SAM: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 106 tỷ, tăng vốn lên hơn 2,400 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: SAM) dự kiến năm 2017 đạt lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2016.

Cụ thể, tổng doanh thu từ hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh dự kiến đạt hơn 2,500 tỷ đồng, tăng 34%. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ mảng dây và cáp, chiếm 71%.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 106 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2016. Trong đó, mảng dây cáp và mảng đầu tư tài chính cùng đóng góp xấp xỉ 50 tỷ đồng. Mảng bất động sản dự kiến lãi 7 tỷ đồng, năm 2016 lỗ hơn 44 tỷ đồng. Cổ tức tối thiểu 3%.

Bên cạnh đó, HĐQT SAM sẽ trình cổ đông thông qua phát hành thêm hơn 61.5 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 34.15%. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt 2,418 tỷ đồng. Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.

Được biết, tại cuộc họp HĐQT ngày 17/11/2016 và 08/03/2017 ông Nguyễn Văn Phương, ông Đỗ Văn Đắc và ông Đỗ Thanh Bình đã có đơn xin từ chức thành viên HĐQT vì lí do cá nhân. Do vậy, HĐQT trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên này và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới, bao gồm ông Đào Ngọc Thanh, ông Nguyễn Hồng Hải và ông Trần Hải Quang.

Ngoài ra, Bà Đinh Thị Hoài Bắc - thành viên BKS của Công ty cũng có đơn xin từ nhiệm. Như vậy, hiện BKS chỉ còn 2 thành viên. Để phù hợp với điều lệ công ty, HĐQT sẽ trình với đại hội việc bổ nhiệm thêm 1 thành viên  vào BKS. 

Công ty cũng cho biết thêm, SAM sẽ thực hiện rà soát, đánh giá và quyết định việc cơ cấu lại danh mục đầu tư dài hạn (tăng tỷ lệ sở hữu các đơn vị hoạt động hiệu quả và (hoặc) thoái vốn các khoản đầu tư khi có đối tác phù hợp).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

 

Được biết, năm 2016, doanh thu từ hoạt động tài chính và  sản xuất kinh doanh đạt gần 1,900 tỷ, chỉ chiếm hơn 75% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng chỉ đạt hơn 36 tỷ đồng, vỏn vẹn 30% kế hoạch, do phải gánh chịu khoản lỗ hơn 44 tỷ từ hoạt động bất động sản./.

Từ khóa: SAM, Đầu Tư & Phát Triển Sacom

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

SAM: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 106 tỷ, tăng vốn lên hơn 2,400 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: SAM) dự kiến năm 2017 đạt lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2016.

Cụ thể, tổng doanh thu từ hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh dự kiến đạt hơn 2,500 tỷ đồng, tăng 34%. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ mảng dây và cáp, chiếm 71%.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 106 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2016. Trong đó, mảng dây cáp và mảng đầu tư tài chính cùng đóng góp xấp xỉ 50 tỷ đồng. Mảng bất động sản dự kiến lãi 7 tỷ đồng, năm 2016 lỗ hơn 44 tỷ đồng. Cổ tức tối thiểu 3%.

Bên cạnh đó, HĐQT SAM sẽ trình cổ đông thông qua phát hành thêm hơn 61.5 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 34.15%. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt 2,418 tỷ đồng. Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.

Được biết, tại cuộc họp HĐQT ngày 17/11/2016 và 08/03/2017 ông Nguyễn Văn Phương, ông Đỗ Văn Đắc và ông Đỗ Thanh Bình đã có đơn xin từ chức thành viên HĐQT vì lí do cá nhân. Do vậy, HĐQT trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên này và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới, bao gồm ông Đào Ngọc Thanh, ông Nguyễn Hồng Hải và ông Trần Hải Quang.

Ngoài ra, Bà Đinh Thị Hoài Bắc - thành viên BKS của Công ty cũng có đơn xin từ nhiệm. Như vậy, hiện BKS chỉ còn 2 thành viên. Để phù hợp với điều lệ công ty, HĐQT sẽ trình với đại hội việc bổ nhiệm thêm 1 thành viên  vào BKS. 

Công ty cũng cho biết thêm, SAM sẽ thực hiện rà soát, đánh giá và quyết định việc cơ cấu lại danh mục đầu tư dài hạn (tăng tỷ lệ sở hữu các đơn vị hoạt động hiệu quả và (hoặc) thoái vốn các khoản đầu tư khi có đối tác phù hợp).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

 

Được biết, năm 2016, doanh thu từ hoạt động tài chính và  sản xuất kinh doanh đạt gần 1,900 tỷ, chỉ chiếm hơn 75% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng chỉ đạt hơn 36 tỷ đồng, vỏn vẹn 30% kế hoạch, do phải gánh chịu khoản lỗ hơn 44 tỷ từ hoạt động bất động sản./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SAM 10.2 +0.4 +3.55% 422,530

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán