Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Sắp xếp lại cơ sở nhà, đất để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, ngày 28/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 2689/VP-ĐT về việc này.

Cụ thể, tại văn bản số 2013/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với xây dựng Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đảm bảo phù hợp với quy mô thực tế, tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2013/VPCP-CN, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản số 548/UBND-ĐT ngày 14/02/2017 và số 2031/VP-ĐT ngày 09/3/2017, đề xuất báo cáo UBND TP./.

Từ khóa: Khu liên hợp Thể thao Quốc gia, nguồn vốn đầu tư

Sắp xếp lại cơ sở nhà, đất để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, ngày 28/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 2689/VP-ĐT về việc này.

Cụ thể, tại văn bản số 2013/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với xây dựng Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đảm bảo phù hợp với quy mô thực tế, tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2013/VPCP-CN, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản số 548/UBND-ĐT ngày 14/02/2017 và số 2031/VP-ĐT ngày 09/3/2017, đề xuất báo cáo UBND TP./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán