Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SSI sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành tối đa 10 triệu cp ESOP năm 2017

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) sẽ trình các cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 10 triệu cp ESOP trong năm 2017, giá chào bán bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Đối tượng chào bán là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết. Mục đích chào bán nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và công ty, đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động.

Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

HĐQT SSI cũng trình các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất ở mức 2,108 tỷ đồng, tổng chi phí 1,050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1,058 tỷ đồng. Đồng thời phê chuẩn thù lao cho 6 thành viên HĐQT và  3 thành viên BKS không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2017, mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng sẽ đề nghị ĐHĐCĐ bầu 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS do ông Ngô Văn Điểm - Thành viên HĐQT và bà Hồ Thị Hương Trà - Thành viên BKS hết nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2017./.

SSI sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành tối đa 10 triệu cp ESOP năm 2017

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) sẽ trình các cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 10 triệu cp ESOP trong năm 2017, giá chào bán bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Đối tượng chào bán là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết. Mục đích chào bán nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và công ty, đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động.

Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành. Công ty sẽ mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.

HĐQT SSI cũng trình các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất ở mức 2,108 tỷ đồng, tổng chi phí 1,050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1,058 tỷ đồng. Đồng thời phê chuẩn thù lao cho 6 thành viên HĐQT và  3 thành viên BKS không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2017, mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng sẽ đề nghị ĐHĐCĐ bầu 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS do ông Ngô Văn Điểm - Thành viên HĐQT và bà Hồ Thị Hương Trà - Thành viên BKS hết nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 27.3 -0.1 -0.18% 4,040,440

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán