STK: Lãi ròng quý 1/2017 tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đạt doanh thu hơn 447 tỷ đồng, tăng đến 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2016 do thị trường may mặc và ngành phụ trợ liên quan dần ổn định và trở nên tương đối thuận lợi, nhất là vào tháng 3/2017.

Ngoài ra, nhờ vào việc tăng doanh số cũng như tốc độ tăng giá bán (11%) nhanh hơn tốc độ tăng giá vốn (8%) nên lợi nhuận gộp đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng hơn 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính chỉ hơn một nửa so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, đạt hơn 4 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 2.5 lần, chiếm hơn 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần so với cùng kỳ 2016, đạt hơn 25 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ lợi nhuận gộp. Được biết, năm 2017, STK dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với kết quả  thực hiện 2016.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/ 2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng gần 78% từ mức hơn 84 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã vượt mức 150 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 20170420_20170420 - STK - BCTC quy 1 nam 2017.pdf

Từ khóa: STK, Sợi Thế Kỷ

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

STK: Lãi ròng quý 1/2017 tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đạt doanh thu hơn 447 tỷ đồng, tăng đến 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2016 do thị trường may mặc và ngành phụ trợ liên quan dần ổn định và trở nên tương đối thuận lợi, nhất là vào tháng 3/2017.

Ngoài ra, nhờ vào việc tăng doanh số cũng như tốc độ tăng giá bán (11%) nhanh hơn tốc độ tăng giá vốn (8%) nên lợi nhuận gộp đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng hơn 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính chỉ hơn một nửa so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, đạt hơn 4 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 2.5 lần, chiếm hơn 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần so với cùng kỳ 2016, đạt hơn 25 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ lợi nhuận gộp. Được biết, năm 2017, STK dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với kết quả  thực hiện 2016.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/ 2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng gần 78% từ mức hơn 84 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã vượt mức 150 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 20170420_20170420 - STK - BCTC quy 1 nam 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • STK 19.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán