Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Tập đoàn Lộc Trời đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2017 đạt 460 tỷ đồng, sắp lên UPCoM

Năm 2017, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LocTroi) đặt mục tiêu tăng trưởng 6.5% về doanh thu lên 8,287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 32%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tỷ đồng

Công ty cũng sẽ trình các cổ đông tại ĐHĐCĐ 2017 sắp tới thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Lê Phước Đức và ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 28/04/2017. Đồng thời thông qua việc cổ đông Standard Chartered Private Equity Pte. Ltd (SCPE) đề cử 1 người tham gia vào HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 8 thành viên.

Về Ban kiểm soát, Tập đoàn cũng sẽ trình đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Huỳnh Thanh Nhuận kể từ ngày 28/04/2017 và giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 4 thành viên.

Được biết, Lộc Trời mới tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/03/2017 để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Dự kiến, hơn 67 triệu cp Lộc Trời sẽ được giao dịch trong quý 2/2017.

Năm 2016, doanh thu thuần của Công ty đạt 7,783 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 464 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, cùng tăng 9%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt./.

Tập đoàn Lộc Trời đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2017 đạt 460 tỷ đồng, sắp lên UPCoM

Năm 2017, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LocTroi) đặt mục tiêu tăng trưởng 6.5% về doanh thu lên 8,287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 32%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tỷ đồng

Công ty cũng sẽ trình các cổ đông tại ĐHĐCĐ 2017 sắp tới thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Lê Phước Đức và ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 28/04/2017. Đồng thời thông qua việc cổ đông Standard Chartered Private Equity Pte. Ltd (SCPE) đề cử 1 người tham gia vào HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 8 thành viên.

Về Ban kiểm soát, Tập đoàn cũng sẽ trình đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Huỳnh Thanh Nhuận kể từ ngày 28/04/2017 và giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 4 thành viên.

Được biết, Lộc Trời mới tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/03/2017 để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Dự kiến, hơn 67 triệu cp Lộc Trời sẽ được giao dịch trong quý 2/2017.

Năm 2016, doanh thu thuần của Công ty đạt 7,783 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 464 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, cùng tăng 9%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán