Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

TEG: Ủy viên HĐQT đã mua 313,000 cp

Ông Nguyễn Tích Phương - Ủy viên HĐQT TEG đã mua 313,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tích Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120,000 CP (tỷ lệ 0.8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 313,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 433,000 CP (tỷ lệ 2.89%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2017./.

TEG: Ủy viên HĐQT đã mua 313,000 cp

Ông Nguyễn Tích Phương - Ủy viên HĐQT TEG đã mua 313,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tích Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120,000 CP (tỷ lệ 0.8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 313,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 433,000 CP (tỷ lệ 2.89%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TEG 8.3 0.0 0.00% 211,830

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán