Tri Túc

Tri túc thường lạc

Than Núi Béo: Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 giảm một nửa

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC), Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 1,519 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với thực hiện năm 2016. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến của Công ty lại đi lùi gần một nửa giá trị, chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh như trên, NBC cho biết tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 sẽ không thấp hơn 3%.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 1,232 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với con số đạt trong năm 2015, đồng thời chỉ mới thực hiện 98% kế hoạch. Ở chiều hướng ngược lại, tổng lợi nhuận trước thuế lại vượt đạt đến 127% so với kế hoạch 49 tỷ đồng, tuy nhiên giảm 27% so với con số 67 tỷ đồng năm trước. Kết quả là lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm hơn 23%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh có phần đi thụt lùi, nhưng năm 2016 Công ty dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 3% (kế hoạch ban đầu) lên 5.5%.

Ngoài ra, về hoạt động đầu tư, năm 2016 Công ty cũng đã triển khai thực hiện dự án hầm lò theo kế hoạch được Tập đoàn và Đại hội cổ đông phê duyệt, với khối lượng đào lò xây dựng cơ bản cả năm thực hiện 2,147/1,851m, đạt 116% kế hoạch điều chỉnh, trong đó:

 • Tự làm 1,079.5 m, đạt 149.7% kế hoạch
 • Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước tính 801.7 tỷ đồng, với phần xây dựng 347.7 tỷ đồng; phần thiết bị 381.8 triệu đồng; phần quản lý, tư vấn là 72.2 tỷ đồng.

Từ khóa: Than Núi Béo, kế hoạch 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Than Núi Béo: Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 giảm một nửa

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC), Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 1,519 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với thực hiện năm 2016. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến của Công ty lại đi lùi gần một nửa giá trị, chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh như trên, NBC cho biết tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 sẽ không thấp hơn 3%.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 1,232 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% so với con số đạt trong năm 2015, đồng thời chỉ mới thực hiện 98% kế hoạch. Ở chiều hướng ngược lại, tổng lợi nhuận trước thuế lại vượt đạt đến 127% so với kế hoạch 49 tỷ đồng, tuy nhiên giảm 27% so với con số 67 tỷ đồng năm trước. Kết quả là lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm hơn 23%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh có phần đi thụt lùi, nhưng năm 2016 Công ty dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 3% (kế hoạch ban đầu) lên 5.5%.

Ngoài ra, về hoạt động đầu tư, năm 2016 Công ty cũng đã triển khai thực hiện dự án hầm lò theo kế hoạch được Tập đoàn và Đại hội cổ đông phê duyệt, với khối lượng đào lò xây dựng cơ bản cả năm thực hiện 2,147/1,851m, đạt 116% kế hoạch điều chỉnh, trong đó:

 • Tự làm 1,079.5 m, đạt 149.7% kế hoạch
 • Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước tính 801.7 tỷ đồng, với phần xây dựng 347.7 tỷ đồng; phần thiết bị 381.8 triệu đồng; phần quản lý, tư vấn là 72.2 tỷ đồng.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán