Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ Hoa Kỳ

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc. Trong năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ với trị giá 61.1 triệu USD, chiếm 56% tổng trị giá nhập khẩu thịt gà các loại vào Việt Nam.

Thịt gà các loại cũng được nhập nhiều với xuất xứ từ Brazil với trị giá 19.8 triệu USD (chiếm 18%) và Hàn Quốc với trị giá 14.4 triệu USD (chiếm 13%).

Tổng cộng thịt gà nhập khẩu theo 3 nước xuất xứ nêu trên đã chiếm 87% trị giá thịt gà nhập khẩu vào nước ta. Trong năm 2015, thịt gà các loại nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ là chủ yếu, chiếm gần 56% tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là thịt gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm 19%), Hàn Quốc  (chiếm 12%). Trong năm 2014, thịt gà các loại nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ là chủ yếu, chiếm gần 58% tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là thịt gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm 23%) và Hàn Quốc (chiếm 11%).

Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2016 thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ (nguồn gốc) từ Hoa Kỳ 86.5 ngàn tấn với trị giá 61.1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà được nhập khẩu chủ yếu với 82 ngàn tấn, trị giá 55.4 triệu USD tương đương giá bình quân 0.68 USD/kg. Từ đầu năm 2017 đến hết ngày 15/3/2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thịt gà các loại có xuất xứ Hoa Kỳ là 12.2 ngàn tấn với kim ngạch 10.1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà chiếm chủ yếu với 11.3 ngàn tấn, trị giá 9.2 triệu USD, có mức giá bình quân trước thuế là 0.8 USD/kg.

Diễn biến lượng và trị giá nhập khẩu thịt gà giai đoạn 2014-2017
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Được biết, từ đầu năm 2017 đến hết ngày 15/3/2017 cả nước nhập khẩu 22.5 ngàn tấn thịt gà các loại, trị giá 19.8 triệu USD. Nhìn lại, trong cả năm 2016 các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 140 ngàn tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác), có trị giá 107.8 triệu USD với giá bình quân nhâp khẩu trước thuế là 0.77 USD/Kg. Trước đó, trong năm 2015 nhập khẩu 153.1 ngàn tấn thịt gà các loại, có trị giá lên đến 111.1 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0.72 USD/Kg. Trong khi đó, các con số thống kê nhập kh​ẩu thịt gà các loại này trong cả năm 2014 hơn 100 ngàn tấn, trị giá 103.1 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế khoảng 1 USD/Kg./.

Từ khóa: Thịt gà nhập khẩu, Hoa Kỳ

Thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ Hoa Kỳ

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc. Trong năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ với trị giá 61.1 triệu USD, chiếm 56% tổng trị giá nhập khẩu thịt gà các loại vào Việt Nam.

Thịt gà các loại cũng được nhập nhiều với xuất xứ từ Brazil với trị giá 19.8 triệu USD (chiếm 18%) và Hàn Quốc với trị giá 14.4 triệu USD (chiếm 13%).

Tổng cộng thịt gà nhập khẩu theo 3 nước xuất xứ nêu trên đã chiếm 87% trị giá thịt gà nhập khẩu vào nước ta. Trong năm 2015, thịt gà các loại nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ là chủ yếu, chiếm gần 56% tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là thịt gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm 19%), Hàn Quốc  (chiếm 12%). Trong năm 2014, thịt gà các loại nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ là chủ yếu, chiếm gần 58% tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là thịt gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm 23%) và Hàn Quốc (chiếm 11%).

Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2016 thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ (nguồn gốc) từ Hoa Kỳ 86.5 ngàn tấn với trị giá 61.1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà được nhập khẩu chủ yếu với 82 ngàn tấn, trị giá 55.4 triệu USD tương đương giá bình quân 0.68 USD/kg. Từ đầu năm 2017 đến hết ngày 15/3/2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thịt gà các loại có xuất xứ Hoa Kỳ là 12.2 ngàn tấn với kim ngạch 10.1 triệu USD, trong đó mặt hàng đùi gà chiếm chủ yếu với 11.3 ngàn tấn, trị giá 9.2 triệu USD, có mức giá bình quân trước thuế là 0.8 USD/kg.

Diễn biến lượng và trị giá nhập khẩu thịt gà giai đoạn 2014-2017
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Được biết, từ đầu năm 2017 đến hết ngày 15/3/2017 cả nước nhập khẩu 22.5 ngàn tấn thịt gà các loại, trị giá 19.8 triệu USD. Nhìn lại, trong cả năm 2016 các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 140 ngàn tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác), có trị giá 107.8 triệu USD với giá bình quân nhâp khẩu trước thuế là 0.77 USD/Kg. Trước đó, trong năm 2015 nhập khẩu 153.1 ngàn tấn thịt gà các loại, có trị giá lên đến 111.1 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0.72 USD/Kg. Trong khi đó, các con số thống kê nhập kh​ẩu thịt gà các loại này trong cả năm 2014 hơn 100 ngàn tấn, trị giá 103.1 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế khoảng 1 USD/Kg./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán