Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

Tổng công ty Sông Đà muốn thoái hết 57.35% vốn GSM

Sau nhiều lần đăng ký bán 994,550 cp bất thành, đến nay Tổng công ty Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ 57.35% vốn (16,378,950 cp) của CTCP Thủy điện Hương Sơn . Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch lần này là từ 12/04 đến 10/05/2017.

Được biết mục đích thoái vốn là nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM cho các nhà đầu tư theo hợp đồng ủy thác. Phương thức giao dich là thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại cổ phiếu GSM đang quay quanh mức 10,000 đồng/cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Sông Đà
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,378,950 CP (tỷ lệ 57.35%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Hòe
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Xuân Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,378,950 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng 15,384,400 CP để tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng công ty Sông Đà.
Chuyển quyền sở hữu 994,550 CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Sông Đà về việc nhân lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng ủy thác đầu tư theo công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/05/2017./.

Từ khóa: GSN, Tổng công ty Sông Đà

Tổng công ty Sông Đà muốn thoái hết 57.35% vốn GSM

Sau nhiều lần đăng ký bán 994,550 cp bất thành, đến nay Tổng công ty Sông Đà đăng ký thoái toàn bộ 57.35% vốn (16,378,950 cp) của CTCP Thủy điện Hương Sơn . Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch lần này là từ 12/04 đến 10/05/2017.

Được biết mục đích thoái vốn là nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM cho các nhà đầu tư theo hợp đồng ủy thác. Phương thức giao dich là thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại cổ phiếu GSM đang quay quanh mức 10,000 đồng/cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Sông Đà
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,378,950 CP (tỷ lệ 57.35%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Minh Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Công Hòe
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Xuân Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,378,950 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng 15,384,400 CP để tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng công ty Sông Đà.
Chuyển quyền sở hữu 994,550 CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Sông Đà về việc nhân lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng ủy thác đầu tư theo công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán