Minh Hằng

Vì cuộc sống là một lăng kính muôn màu.

TPBank: Tiếp tục dùng lợi nhuận bù đắp âm thặng dư vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank), HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 dùng để bù đắp âm thặng dư vốn cổ phần.

Cụ thể, tính đến cuối 2016, TPBank đạt huy động và cho vay khách hàng lần lượt là 55,082 tỷ và 47,326 tỷ đồng, tăng 40% và 68% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.66% lên 0.7%. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 đạt 707 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, TPBank dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận để lại 480 tỷ đồng nhằm bù đắp thặng dư vốn cổ phần (âm 719 tỷ đồng).

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2012, TPBank từng công bố chào bán 225 triệu cp với giá 6,000 đồng/cp. Báo cáo tài chính cuối năm 2012 của TPBank ghi nhận tăng vốn từ 3,000 tỷ lên 5,550 tỷ đồng, đồng thời thặng dư vốn cổ phần âm gần 1,020 tỷ đồng cùng khoản lỗ lũy kế 1,250 tỷ đồng (cuối năm 2011 lỗ lũy kế 1,367 tỷ đồng).

Qua các năm, lợi nhuận của TPBank được dùng để bù đắp lỗ lũy kế và Ngân hàng chính thức thoát lỗ lũy kế từ năm 2015 (một phần lợi nhuận phân phối còn lại của năm 2015 dùng để bù đắp âm thặng dư vốn cổ phần).

Như vậy, sau khi dùng lợi nhuận phân phối 2016 để bù đắp, thặng dư vốn cổ phần tính đến đầu năm 2017 của TPBank sẽ là âm 238 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ sắp tới, TPBank cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tiền gửi khách hàng 71,607 tỷ, cho vay khách hàng 56,791 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 30% và 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 2017 dự kiến tăng 10% lên 780 tỷ đồng./.

Từ khóa: thặng dư vốn, TPBank

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

TPBank: Tiếp tục dùng lợi nhuận bù đắp âm thặng dư vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank), HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 dùng để bù đắp âm thặng dư vốn cổ phần.

Cụ thể, tính đến cuối 2016, TPBank đạt huy động và cho vay khách hàng lần lượt là 55,082 tỷ và 47,326 tỷ đồng, tăng 40% và 68% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.66% lên 0.7%. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 đạt 707 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, TPBank dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận để lại 480 tỷ đồng nhằm bù đắp thặng dư vốn cổ phần (âm 719 tỷ đồng).

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2012, TPBank từng công bố chào bán 225 triệu cp với giá 6,000 đồng/cp. Báo cáo tài chính cuối năm 2012 của TPBank ghi nhận tăng vốn từ 3,000 tỷ lên 5,550 tỷ đồng, đồng thời thặng dư vốn cổ phần âm gần 1,020 tỷ đồng cùng khoản lỗ lũy kế 1,250 tỷ đồng (cuối năm 2011 lỗ lũy kế 1,367 tỷ đồng).

Qua các năm, lợi nhuận của TPBank được dùng để bù đắp lỗ lũy kế và Ngân hàng chính thức thoát lỗ lũy kế từ năm 2015 (một phần lợi nhuận phân phối còn lại của năm 2015 dùng để bù đắp âm thặng dư vốn cổ phần).

Như vậy, sau khi dùng lợi nhuận phân phối 2016 để bù đắp, thặng dư vốn cổ phần tính đến đầu năm 2017 của TPBank sẽ là âm 238 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ sắp tới, TPBank cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tiền gửi khách hàng 71,607 tỷ, cho vay khách hàng 56,791 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 30% và 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 2017 dự kiến tăng 10% lên 780 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán