Tri Túc

Tri túc thường lạc

TSB: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 6 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Ắc quy Tia Sáng , cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận tăng nhẹ 5%, lần lượt đạt 210 tỷ và 6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, giá trị sản xuất cả năm đạt 197 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015 và thực hiện hơn 98% kế hoạch. Theo đó, Công ty đạt 201 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và vượt nhẹ kế hoạch, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu có mức tăng trưởng tốt với mức tăng 31% nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới. Kết quả là, lợi nhuận thu về hơn 5.8 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả đạt được như trên, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ, đồng thời lợi nhuận còn lại để chuyển sang năm sau tương ứng 117 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TSB_2017.4.5_0b6ef5f_Bao_cao_cua_HDQT_signed.PDF
TSB_2017.4.5_131b7b8_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_dfe8315_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_a8fbd95_Bao_cao_cua_TGD_signed.PDF
TSB_2017.4.5_180d7f8_Bao_cao_cua_BKS_signed.PDF

Từ khóa: ĐHĐCĐ năm 2017, Ắc quy Tia Sáng

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

TSB: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 6 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Ắc quy Tia Sáng , cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận tăng nhẹ 5%, lần lượt đạt 210 tỷ và 6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, giá trị sản xuất cả năm đạt 197 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015 và thực hiện hơn 98% kế hoạch. Theo đó, Công ty đạt 201 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và vượt nhẹ kế hoạch, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu có mức tăng trưởng tốt với mức tăng 31% nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới. Kết quả là, lợi nhuận thu về hơn 5.8 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả đạt được như trên, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ, đồng thời lợi nhuận còn lại để chuyển sang năm sau tương ứng 117 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TSB_2017.4.5_0b6ef5f_Bao_cao_cua_HDQT_signed.PDF
TSB_2017.4.5_131b7b8_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_dfe8315_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_a8fbd95_Bao_cao_cua_TGD_signed.PDF
TSB_2017.4.5_180d7f8_Bao_cao_cua_BKS_signed.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TSB 11.8 +0.5 +4.42% 100

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán