Tri Túc

Tri túc thường lạc

TSB: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 6 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Ắc quy Tia Sáng , cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận tăng nhẹ 5%, lần lượt đạt 210 tỷ và 6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, giá trị sản xuất cả năm đạt 197 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015 và thực hiện hơn 98% kế hoạch. Theo đó, Công ty đạt 201 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và vượt nhẹ kế hoạch, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu có mức tăng trưởng tốt với mức tăng 31% nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới. Kết quả là, lợi nhuận thu về hơn 5.8 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả đạt được như trên, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ, đồng thời lợi nhuận còn lại để chuyển sang năm sau tương ứng 117 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TSB_2017.4.5_0b6ef5f_Bao_cao_cua_HDQT_signed.PDF
TSB_2017.4.5_131b7b8_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_dfe8315_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_a8fbd95_Bao_cao_cua_TGD_signed.PDF
TSB_2017.4.5_180d7f8_Bao_cao_cua_BKS_signed.PDF

Từ khóa: ĐHĐCĐ năm 2017, Ắc quy Tia Sáng

 Bài viết cùng chủ đề (170) : Đại hội cổ đông 2017 

TSB: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 6 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Ắc quy Tia Sáng , cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận tăng nhẹ 5%, lần lượt đạt 210 tỷ và 6 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, giá trị sản xuất cả năm đạt 197 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015 và thực hiện hơn 98% kế hoạch. Theo đó, Công ty đạt 201 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% và vượt nhẹ kế hoạch, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó xuất khẩu có mức tăng trưởng tốt với mức tăng 31% nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới. Kết quả là, lợi nhuận thu về hơn 5.8 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả đạt được như trên, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ, đồng thời lợi nhuận còn lại để chuyển sang năm sau tương ứng 117 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TSB_2017.4.5_0b6ef5f_Bao_cao_cua_HDQT_signed.PDF
TSB_2017.4.5_131b7b8_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_dfe8315_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_nam_2017_signed.PDF
TSB_2017.4.5_a8fbd95_Bao_cao_cua_TGD_signed.PDF
TSB_2017.4.5_180d7f8_Bao_cao_cua_BKS_signed.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TSB 10.8 +0.3 +2.86% 15,000

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 6.47 6.47 - 8.9
 • PVE 5.98 5.98 - 5.7
 • HCT 0.39 0.39 - 23.1
 • LUT 0.15 0.15 - 16.1
 • PLC 48.29 48.29 - 10.7
 • BCC 11.51 11.51 - 6.1
 • ATS 0.34 0.34 - 25.8
 • BTT 7.89 7.89 - 12.6
 • ACL 2.17 2.17 - 6.8
 • CAN 1.53 1.53 - 55.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán