Tri Túc

Tri túc thường lạc

VCF: Kế hoạch kinh doanh giảm nhẹ, đề cập đến vấn đề trả cổ tức 2017

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với thực hiện trong năm 2016. Mặc dù vậy, Công ty có đề cập đến vấn đề tạm ứng cổ tức sau 3 năm (2014 - 2016) không chi trả.

Năm 2017, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối, chuyển đổi mô hình bán hàng từ đẩy sang kéo, VCF dự kiến doanh thu sẽ sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2017. Mặt khác, Công ty cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buôn máy pha cafe. Theo đó, doanh thu năm 2017 của Công ty dự kiến đạt 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 380 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2016.

Đáng chú ý, về vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2017, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng, thời gian và phương thức chi trả cổ tức.Được biết, liên tiếp 3 năm trước đó (2014 - 2016) cổ đông Công ty đã phải ngậm ngùi khi Công ty không thực hiện chi trả cổ tức mặc dù làm ăn vẫn có lãi.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 3,310 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2015, đồng thời vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 29% và vượt 52% kế hoạch. Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2016.

Được biết thêm, trong năm 2016 Công ty TNHH MTV Masan Beverage đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại VCF lên 68.46%, tương đương hơn 18.19 triệu cổ phiếu./.

* Tài liệu đính kèm

1ef43c5a2407b1a2582bb1e06988d2b5.pdf

Từ khóa: Vinacafé Biên Hòa, tạm ứng cổ tức

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VCF: Kế hoạch kinh doanh giảm nhẹ, đề cập đến vấn đề trả cổ tức 2017

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với thực hiện trong năm 2016. Mặc dù vậy, Công ty có đề cập đến vấn đề tạm ứng cổ tức sau 3 năm (2014 - 2016) không chi trả.

Năm 2017, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối, chuyển đổi mô hình bán hàng từ đẩy sang kéo, VCF dự kiến doanh thu sẽ sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2017. Mặt khác, Công ty cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buôn máy pha cafe. Theo đó, doanh thu năm 2017 của Công ty dự kiến đạt 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 380 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2016.

Đáng chú ý, về vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2017, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, Công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng, thời gian và phương thức chi trả cổ tức.Được biết, liên tiếp 3 năm trước đó (2014 - 2016) cổ đông Công ty đã phải ngậm ngùi khi Công ty không thực hiện chi trả cổ tức mặc dù làm ăn vẫn có lãi.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 3,310 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2015, đồng thời vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 29% và vượt 52% kế hoạch. Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2016.

Được biết thêm, trong năm 2016 Công ty TNHH MTV Masan Beverage đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại VCF lên 68.46%, tương đương hơn 18.19 triệu cổ phiếu./.

* Tài liệu đính kèm

1ef43c5a2407b1a2582bb1e06988d2b5.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VCF 222.5 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán