Hoàng Phương

Thích đầu tư chứng khoán

VCS trình kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 1,000 tỷ đồng

CTCP Đá Thạch Anh cao cấp (HNX: VCS) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 với tổng doanh thu (công ty mẹ) hơn 4,310 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 22% so với năm trước.

Trong năm 2016, công ty mẹ VCS thực hiện được 3,262 tỷ đồng tổng doanh thu và 819 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 23% và 73% so với năm 2015. Công ty đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền vào tháng 5/2016, bằng cổ phiếu 13.2% và tạm ứng đợt 2 tỷ lệ 20% vào tháng 10/2016.

Ngoài ra, việc chi trả cổ tức 2016 và 2017 của VCS sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện. Bên cạnh đó, VCS sẽ trình ĐHĐCĐ lần này phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20-50%, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017.

Cũng tại Đại hội sắp tới, VCS dự kiến xin cổ đông thông qua việc bổ sung nghành nghề hoạt động kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng đường bộ và dịch vụ mua bán nợ.

Công ty dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (vốn điều lệ 50 tỷ đồng) với giá 50 tỷ đồng dự kiến trong 2017 hoặc 2018.

Trước đó, vào ngày 21/01/2017, sau khi nhận được Quyết định chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng dự án và được Công ty thông qua việc giao dịch chuyển nhượng toàn bộ “Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone”, VCS và CTCP Phượng Hoàng Xanh đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá trị chuyển nhượng tạm tính là 301 tỷ đồng.

Ngày 09/07/2016, VCS và CTCP Phượng Hoàng Xanh đã ký kết hợp đồng về việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE thuộc sở hữu của VCS sang cho CTCP Phượng Hoàng Xanh. Đến nay, việc chuyển nhượng nhãn hiệu đã hoàn tất.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VCS trình kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 1,000 tỷ đồng

CTCP Đá Thạch Anh cao cấp (HNX: VCS) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 với tổng doanh thu (công ty mẹ) hơn 4,310 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 22% so với năm trước.

Trong năm 2016, công ty mẹ VCS thực hiện được 3,262 tỷ đồng tổng doanh thu và 819 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 23% và 73% so với năm 2015. Công ty đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền vào tháng 5/2016, bằng cổ phiếu 13.2% và tạm ứng đợt 2 tỷ lệ 20% vào tháng 10/2016.

Ngoài ra, việc chi trả cổ tức 2016 và 2017 của VCS sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện. Bên cạnh đó, VCS sẽ trình ĐHĐCĐ lần này phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20-50%, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017.

Cũng tại Đại hội sắp tới, VCS dự kiến xin cổ đông thông qua việc bổ sung nghành nghề hoạt động kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng đường bộ và dịch vụ mua bán nợ.

Công ty dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (vốn điều lệ 50 tỷ đồng) với giá 50 tỷ đồng dự kiến trong 2017 hoặc 2018.

Trước đó, vào ngày 21/01/2017, sau khi nhận được Quyết định chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng dự án và được Công ty thông qua việc giao dịch chuyển nhượng toàn bộ “Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone”, VCS và CTCP Phượng Hoàng Xanh đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá trị chuyển nhượng tạm tính là 301 tỷ đồng.

Ngày 09/07/2016, VCS và CTCP Phượng Hoàng Xanh đã ký kết hợp đồng về việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE thuộc sở hữu của VCS sang cho CTCP Phượng Hoàng Xanh. Đến nay, việc chuyển nhượng nhãn hiệu đã hoàn tất.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VCS 152.6 -1.6 -1.04% 85,007

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán