Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

VIB: Phó Tổng Loic Michel Marc Faussier kiên trì mua 900,000 cp

Ông Loic Michel Marc Faussier - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tiếp tục đăng ký mua 900,000 cp VIB. Trước đó, vị Phó TGĐ này đã nhiều lần đăng ký mua vào hơn 1 triệu cp nhưng chỉ mua được lượng rất ít hoặc mua bất thành.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Loic Michel Marc Faussier
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VIB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,285,905 CP (tỷ lệ 0.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/05/2017./.

VIB: Phó Tổng Loic Michel Marc Faussier kiên trì mua 900,000 cp

Ông Loic Michel Marc Faussier - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tiếp tục đăng ký mua 900,000 cp VIB. Trước đó, vị Phó TGĐ này đã nhiều lần đăng ký mua vào hơn 1 triệu cp nhưng chỉ mua được lượng rất ít hoặc mua bất thành.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Loic Michel Marc Faussier
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VIB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,285,905 CP (tỷ lệ 0.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/04/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán