Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 9,200 tỷ đồng, cổ tức 8%

Năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9,200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ tín dụng cuối năm 2017 ước đạt tương đương 547,133 tỷ đồng, huy động vốn 684,841 tỷ đồng; cùng tăng xấp xỉ 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 11% lên mức 874,577 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017

Năm 2017, Vietcombank dự kiến thành lập mới 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Ngân hàng còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, Ngân hàng con 100% vốn tại lào, Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác nên sẽ đề cử một nhân sự khác để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ tới.

Đồng thời đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0.35% lợi nhuận sau thuế.

Được biết, NHNN vừa có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Vietcombank. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 8,000 tỷ đồng, lãi suất trái phiếu do Vietcombank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

Vietcombank cũng đã thực hiện thành công hai đợt tăng vốn trong năm 2016 thông qua phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%, tổng giá trị phát hành đạt gần 9,328 tỷ đồng và phát hành xấp xỉ 8,000 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,523 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Tính đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay đạt 460,808 tỷ đồng, huy động vốn 600,737 tỷ đồng; cùng tăng 19% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.46%, giảm so với mức 1.79% thời điểm đầu năm./.

Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 9,200 tỷ đồng, cổ tức 8%

Năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9,200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ tín dụng cuối năm 2017 ước đạt tương đương 547,133 tỷ đồng, huy động vốn 684,841 tỷ đồng; cùng tăng xấp xỉ 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 11% lên mức 874,577 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017

Năm 2017, Vietcombank dự kiến thành lập mới 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Ngân hàng còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, Ngân hàng con 100% vốn tại lào, Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác nên sẽ đề cử một nhân sự khác để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ tới.

Đồng thời đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0.35% lợi nhuận sau thuế.

Được biết, NHNN vừa có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Vietcombank. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 8,000 tỷ đồng, lãi suất trái phiếu do Vietcombank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

Vietcombank cũng đã thực hiện thành công hai đợt tăng vốn trong năm 2016 thông qua phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%, tổng giá trị phát hành đạt gần 9,328 tỷ đồng và phát hành xấp xỉ 8,000 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,523 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Tính đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay đạt 460,808 tỷ đồng, huy động vốn 600,737 tỷ đồng; cùng tăng 19% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.46%, giảm so với mức 1.79% thời điểm đầu năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • VCB 37.4 +0.1 +0.27% 1,240,450
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán