Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

Vietjet: Xin tăng room ngoại lên 49%, cổ tức 2017 tối đa 30%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Hàng không Vietjet (VJC), công ty xin tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên tối đa 49%.

Ngoài ra, một nội dung cũng rất đáng được quan tâm là công ty dự kiến chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ bình quân là 31.59% bằng tiền mặt, còn mức chia cho năm 2017 tối đa 30%.

Trong năm 2016, VJC đã hai lần phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lần lượt là 100:33 và 100:20, đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%. Ngoài ra, trong năm nay công ty cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 100:40.

Tại thời điểm cuối năm 2016, thặng dư vốn cổ phần của VJC ở mức 1,524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,703 tỷ đồng, vốn cổ phần bình quân năm qua là 2,603 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phát hành ESOP giai đoạn 2017-2019, VJC dự kiến sẽ không quá 3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành cho mỗi năm. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách.

VJC cũng trình mức tổng thù lao, phụ cấp và kinh phí của HĐQT và BKS năm 2017 là 23.28 tỷ đồng. Trong đó thù lao HĐQT và BKS ở mức 8.28 tỷ đồng, kinh phí là 5 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện và cộng đồng./.

Từ khóa: Vietjet, room ngoại, cổ phiếu thưởng

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Vietjet: Xin tăng room ngoại lên 49%, cổ tức 2017 tối đa 30%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Hàng không Vietjet (VJC), công ty xin tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên tối đa 49%.

Ngoài ra, một nội dung cũng rất đáng được quan tâm là công ty dự kiến chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ bình quân là 31.59% bằng tiền mặt, còn mức chia cho năm 2017 tối đa 30%.

Trong năm 2016, VJC đã hai lần phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lần lượt là 100:33 và 100:20, đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%. Ngoài ra, trong năm nay công ty cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 100:40.

Tại thời điểm cuối năm 2016, thặng dư vốn cổ phần của VJC ở mức 1,524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,703 tỷ đồng, vốn cổ phần bình quân năm qua là 2,603 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phát hành ESOP giai đoạn 2017-2019, VJC dự kiến sẽ không quá 3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành cho mỗi năm. Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách.

VJC cũng trình mức tổng thù lao, phụ cấp và kinh phí của HĐQT và BKS năm 2017 là 23.28 tỷ đồng. Trong đó thù lao HĐQT và BKS ở mức 8.28 tỷ đồng, kinh phí là 5 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện và cộng đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VJC 127.0 -1.4 -1.09% 309,660

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán