VTV: Lãi quý 1 đột biến 45 tỷ đồng nhờ bán tàu

Theo BCTC quý 1/2017,  CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng (HNX: VTV) đạt doanh thu hơn 881 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 4 lần so với quý 1/2016, đạt 45 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 21%, đạt hơn 881 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng vì thế mà tăng 21%, chiếm hơn 790 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi từ mức gần 6 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng hơn 11 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng hơn 58 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 46 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty đã nhượng bán tàu biển Comatce Star mang lại lợi nhuận hơn 43 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hơn 45 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2016. Được biết năm 2016, VTV kế hoạch doanh thu 4,345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức 15%.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn của VTV đã tăng thêm gần 250 tỷ, từ mức 658 tỷ đầu năm 2017 thì đến nay đã đạt hơn 904 tỷ. Mặt khác, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn đã tăng thêm hơn 283 tỷ, gần 950 tỷ. Nợ dài hạn cũng tăng gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước, hơn 126 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 

VTV_2017.4.21_fe0facf_BCTC_quy_1_2017.pdf

VTV_2017.4.21_7ccf018_Chenh_lech_loi_nhuan.pdf

Từ khóa: VTV, Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

VTV: Lãi quý 1 đột biến 45 tỷ đồng nhờ bán tàu

Theo BCTC quý 1/2017,  CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng (HNX: VTV) đạt doanh thu hơn 881 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 4 lần so với quý 1/2016, đạt 45 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng hơn 21%, đạt hơn 881 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng vì thế mà tăng 21%, chiếm hơn 790 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi từ mức gần 6 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng hơn 11 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng hơn 58 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 46 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty đã nhượng bán tàu biển Comatce Star mang lại lợi nhuận hơn 43 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hơn 45 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2016. Được biết năm 2016, VTV kế hoạch doanh thu 4,345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức 15%.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn của VTV đã tăng thêm gần 250 tỷ, từ mức 658 tỷ đầu năm 2017 thì đến nay đã đạt hơn 904 tỷ. Mặt khác, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn đã tăng thêm hơn 283 tỷ, gần 950 tỷ. Nợ dài hạn cũng tăng gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước, hơn 126 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 

VTV_2017.4.21_fe0facf_BCTC_quy_1_2017.pdf

VTV_2017.4.21_7ccf018_Chenh_lech_loi_nhuan.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VTV 20.0 0.0 0.00% 5,481

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán