Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Xi Măng Vicem Bút Sơn sắp phát hành 11 triệu cp, nâng vốn lên 1,200 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới, CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng vốn điều lệ lên 1,200 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ phát hành 10%.

Cụ thể, BTS sẽ phát hành gần 6.4 triệu cp trả cổ tức với tỷ lệ 5.866% và hơn 4.5 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4.134%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thế và thặng dư vốn cổ phần theo số liệu Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán. Trong đó lợi nhận sau thế của BTS đạt gần 64 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần trên 45 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành dự kiến đạt gần 1,200 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án như mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn, mỏ sét Ba Sao, mỏ Đồi Thị, đảm bảo dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương khoảng 30% tổng tài sản.

Năm 2017, BTS đặt mục tiêu doanh thu hơn 3,300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng, giảm 8% so với con số thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách 130 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 6%.

Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính Clinker, nghiền xi măng trong năm 2017 lần lượt đạt 2,620 ngàn và 3,650 ngàn tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt từ 3,650 ngàn tấn trở lên.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty dự chi 83 tỷ đồng cho xây dựng và 12 tỷ đồng đầu tư thiết bị, chi khác 62 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ đi vay 98 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có. Năm 2017, BTS sẽ hoàn thành các hạng mục công trình, gói thầu theo kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Bút Sơn; triển khai giải phóng mặt bằng 63 hecta đất mỏ sét Ba Sao; đầu tư dây chuyền sản xuất gạch số 2; khảo sát, lập dự án tuyến băng tải từ NM ra Cảng Bút Sơn./.

Xi Măng Vicem Bút Sơn sắp phát hành 11 triệu cp, nâng vốn lên 1,200 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới, CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng vốn điều lệ lên 1,200 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ phát hành 10%.

Cụ thể, BTS sẽ phát hành gần 6.4 triệu cp trả cổ tức với tỷ lệ 5.866% và hơn 4.5 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4.134%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thế và thặng dư vốn cổ phần theo số liệu Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán. Trong đó lợi nhận sau thế của BTS đạt gần 64 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần trên 45 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành dự kiến đạt gần 1,200 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án như mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn, mỏ sét Ba Sao, mỏ Đồi Thị, đảm bảo dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương khoảng 30% tổng tài sản.

Năm 2017, BTS đặt mục tiêu doanh thu hơn 3,300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng, giảm 8% so với con số thực hiện năm 2016. Nộp ngân sách 130 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 6%.

Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính Clinker, nghiền xi măng trong năm 2017 lần lượt đạt 2,620 ngàn và 3,650 ngàn tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt từ 3,650 ngàn tấn trở lên.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty dự chi 83 tỷ đồng cho xây dựng và 12 tỷ đồng đầu tư thiết bị, chi khác 62 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ đi vay 98 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có. Năm 2017, BTS sẽ hoàn thành các hạng mục công trình, gói thầu theo kế hoạch đấu thầu dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Bút Sơn; triển khai giải phóng mặt bằng 63 hecta đất mỏ sét Ba Sao; đầu tư dây chuyền sản xuất gạch số 2; khảo sát, lập dự án tuyến băng tải từ NM ra Cảng Bút Sơn./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BTS 6.6 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán