Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

1 tổ chức và 21 cá nhân đã gom hơn 6.35 triệu cp  Vigecam với giá bình quân 10,206 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam), theo đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 21 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia mua toàn bộ 6.4 triệu cp. 

Cụ thể, tổng khối lượng cổ phần đã bán được 6,350,580 cổ phần, tương ứng 100% lượng đăng ký, với 22 nhà đầu tư tham gia đều đã trúng giá với giá đấu thành công bình quân 10,206 đồng/cp.

Được biết, giá đấu thành công cao nhất là 11,100 đồng/cp. Theo kết quả đăng ký đấu giá trước đó, nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký mua 1.5 triệu cp và cũng là lượng đặt cao nhất. 

Tiền thân Tổng công ty Vật tư nông nghiệp là một đơn vị của Hợp tác xã mua bán Trung ương. Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hoạt động kinh doanh chính là cung ứng vật tư nông nghiệp cho 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Theo công bố thông tin kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2016, doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt ghi nhận 106 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản ghi nhận hơn 362 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ. Nợ của Tổng công ty chiếm hơn% tổng tài sản với gần 243 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn đã gần 130 tỷ đồng có tỷ trọng 53%.

Đồng thời, trong sáng ngày 19/05/2017, Tổng công ty cũng đã công bố thông tin bổ sung cho đợt đấu giá liên quan đến tài sản là hai lô đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Được biết, hai lô đất nêu trên là tài sản được hình thành từ thu hồi nợ phải thu của Ngân hàng TMCP Việt Hoa sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 31/03/2015, do đó không có trong danh mục tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa khi xác định giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, mục đích sử dụng 2 lô đất cũng không phù hợp với ngành nghề kinh doanh đăng ký. Tổng Công ty cho biết sẽ thực hiện chuyển nhượng 2 lô đất này theo đúng quy định.

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6,350,580 cổ phần

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,100 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 22 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1   + Cá nhân: 21
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 8,389,500 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 22 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 8,389,500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 1,500,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 2,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 11,100 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 11,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10,206 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 22 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 21 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 6,350,580 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 64,815,008,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/05/2017 đến 16 giờ ngày 29/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/05/2017 đến ngày 26/05/2017

Tài liệu đính kèm:

CBTT_bo_sung_TCT_Vat_tu_NN.zip

Từ khóa: Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, đấu giá, toàn bộ

1 tổ chức và 21 cá nhân đã gom hơn 6.35 triệu cp  Vigecam với giá bình quân 10,206 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam), theo đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 21 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia mua toàn bộ 6.4 triệu cp. 

Cụ thể, tổng khối lượng cổ phần đã bán được 6,350,580 cổ phần, tương ứng 100% lượng đăng ký, với 22 nhà đầu tư tham gia đều đã trúng giá với giá đấu thành công bình quân 10,206 đồng/cp.

Được biết, giá đấu thành công cao nhất là 11,100 đồng/cp. Theo kết quả đăng ký đấu giá trước đó, nhà đầu tư tổ chức đã đăng ký mua 1.5 triệu cp và cũng là lượng đặt cao nhất. 

Tiền thân Tổng công ty Vật tư nông nghiệp là một đơn vị của Hợp tác xã mua bán Trung ương. Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hoạt động kinh doanh chính là cung ứng vật tư nông nghiệp cho 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Theo công bố thông tin kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2016, doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt ghi nhận 106 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản ghi nhận hơn 362 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ. Nợ của Tổng công ty chiếm hơn% tổng tài sản với gần 243 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn đã gần 130 tỷ đồng có tỷ trọng 53%.

Đồng thời, trong sáng ngày 19/05/2017, Tổng công ty cũng đã công bố thông tin bổ sung cho đợt đấu giá liên quan đến tài sản là hai lô đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Được biết, hai lô đất nêu trên là tài sản được hình thành từ thu hồi nợ phải thu của Ngân hàng TMCP Việt Hoa sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 31/03/2015, do đó không có trong danh mục tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa khi xác định giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, mục đích sử dụng 2 lô đất cũng không phù hợp với ngành nghề kinh doanh đăng ký. Tổng Công ty cho biết sẽ thực hiện chuyển nhượng 2 lô đất này theo đúng quy định.

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6,350,580 cổ phần

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,100 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 22 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1   + Cá nhân: 21
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 8,389,500 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 22 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 8,389,500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 1,500,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 2,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 11,100 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 11,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10,206 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 22 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT   + Cá nhân: 21 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 6,350,580 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 64,815,008,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/05/2017 đến 16 giờ ngày 29/05/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/05/2017 đến ngày 26/05/2017

Tài liệu đính kèm:

CBTT_bo_sung_TCT_Vat_tu_NN.zip

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán