Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

ACBS bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Phó TGĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACBS vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Phó Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 11/05/2017.

Tài liệu đính kèm:
006_2017.5.11_68443d9_CBTT___PTGD_NGUYEN_DUY_KHOA_HNX.pdf
006_2017.5.11_7e0eef3_28.1_QDNS_ACBS.17_HNX.pdf

ACBS bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Phó TGĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACBS vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khoa làm Phó Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 11/05/2017.

Tài liệu đính kèm:
006_2017.5.11_68443d9_CBTT___PTGD_NGUYEN_DUY_KHOA_HNX.pdf
006_2017.5.11_7e0eef3_28.1_QDNS_ACBS.17_HNX.pdf

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán