ASM: Chi phí hoạt động tăng mạnh, lãi ròng quý 1 giảm 40%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập Đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đạt doanh thu hơn 329 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý 1/2017. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm 40%, ở mức hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng gấp gần 3 lần nhưng giá vốn hàng bán lại gấp 3.8 lần so với quý 1/2016, chiếm hơn 282 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm gần 19%, ở mức hơn 35 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 24 tỷ đồng, gấp 17 lần so với quý 1/2016 nhờ sự tăng vọt của lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Chi phí lãi vay gấp 2.4 lần, chiếm hơn 12 tỷ đồng. Chi phí  bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt gấp 2.21 và 1.03 lần lên tương ứng hơn 11 và 32 tỷ đồng.

Vì thế, dù doanh thu cao gấp gần 3 lần nhưng lãi ròng lại giảm hơn 40%, ở mức hơn 15 tỷ đồng. Được biết, năm 2017,  ASM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tăng 26% so với con số thưc hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của ASM đã tăng 123 tỷ đồng từ mức hơn 1,259 tỷ đồng đầu quý 1/2016 thì nay đã đạt hơn 1,382 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170503_20170503 - ASM - BCTC HN Q1 2017.pdf

Từ khóa: ASM, Tập Đoàn Sao Mai

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

ASM: Chi phí hoạt động tăng mạnh, lãi ròng quý 1 giảm 40%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập Đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đạt doanh thu hơn 329 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý 1/2017. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm 40%, ở mức hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng gấp gần 3 lần nhưng giá vốn hàng bán lại gấp 3.8 lần so với quý 1/2016, chiếm hơn 282 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm gần 19%, ở mức hơn 35 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 24 tỷ đồng, gấp 17 lần so với quý 1/2016 nhờ sự tăng vọt của lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Chi phí lãi vay gấp 2.4 lần, chiếm hơn 12 tỷ đồng. Chi phí  bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt gấp 2.21 và 1.03 lần lên tương ứng hơn 11 và 32 tỷ đồng.

Vì thế, dù doanh thu cao gấp gần 3 lần nhưng lãi ròng lại giảm hơn 40%, ở mức hơn 15 tỷ đồng. Được biết, năm 2017,  ASM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tăng 26% so với con số thưc hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của ASM đã tăng 123 tỷ đồng từ mức hơn 1,259 tỷ đồng đầu quý 1/2016 thì nay đã đạt hơn 1,382 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170503_20170503 - ASM - BCTC HN Q1 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ASM 12.8 0.0 0.00% 1,475,210

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán