Bảo vệ Thực vật Sài Gòn sẽ mở đại lý bán vé máy bay

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng 2017 lần lượt đạt hơn 950 tỷ và 32 tỷ đồng. Đồng thời, SPC cũng dự kiến bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có mở đại lý bán vé máy bay. Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến 15%.

Cụ thể, trong tình hình kinh tế khó khăn, nhưng công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, dù doanh thu tăng 10%, ở mức trên 950 tỷ đồng nhưng tốc độ tăng lợi nhuận chỉ 5%, đạt hơn 32 tỷ đồng do chi phí đăng ký sản phẩm mới sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar quá cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Trong năm nay, công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến nông nghiệp và dịch vụ như trồng rau, buôn bán nông sản, hoạt động đại lý vé máy bay, … Tuy nhiên, cổ đông của công ty lại hoài nghi về tỷ suất sinh lợi của bán vé máy bay và lợi nhuận không cao.

Theo SPC, hằng năm, Công ty tốn khoảng 1,300 vé máy bay cho các chương trình nội bộ, việc này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 260 triệu đồng/năm và chủ động trong các chương trình nội bộ hơn.

Về trồng trọt, Công ty sẽ không đầu tư dàn trải như các những năm trước. Bên cạnh đó, công ty cũng đủ điều kiện để sản xuất phân bón vô cơ và đã xin thủ tục để sản xuất phân bón hữu cơ.

Nhìn lại năm 2016, SPC đạt doanh thu thuần hơn 863 tỷ đồng, chỉ bằng 91% so với kế hoạch đề ra. Lãi ròng  ghi nhận gần 31 tỷ dồng, vượt 5% kế hoạch đề ra. Cổ tức 15% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt./.

Tài liệu đính kèm:

SPC_2017.4.13_0d87702_SPC___CBTT_Bien_ban_va_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Từ khóa: SPC, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Bảo vệ Thực vật Sài Gòn sẽ mở đại lý bán vé máy bay

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng 2017 lần lượt đạt hơn 950 tỷ và 32 tỷ đồng. Đồng thời, SPC cũng dự kiến bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có mở đại lý bán vé máy bay. Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến 15%.

Cụ thể, trong tình hình kinh tế khó khăn, nhưng công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, dù doanh thu tăng 10%, ở mức trên 950 tỷ đồng nhưng tốc độ tăng lợi nhuận chỉ 5%, đạt hơn 32 tỷ đồng do chi phí đăng ký sản phẩm mới sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar quá cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Trong năm nay, công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến nông nghiệp và dịch vụ như trồng rau, buôn bán nông sản, hoạt động đại lý vé máy bay, … Tuy nhiên, cổ đông của công ty lại hoài nghi về tỷ suất sinh lợi của bán vé máy bay và lợi nhuận không cao.

Theo SPC, hằng năm, Công ty tốn khoảng 1,300 vé máy bay cho các chương trình nội bộ, việc này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 260 triệu đồng/năm và chủ động trong các chương trình nội bộ hơn.

Về trồng trọt, Công ty sẽ không đầu tư dàn trải như các những năm trước. Bên cạnh đó, công ty cũng đủ điều kiện để sản xuất phân bón vô cơ và đã xin thủ tục để sản xuất phân bón hữu cơ.

Nhìn lại năm 2016, SPC đạt doanh thu thuần hơn 863 tỷ đồng, chỉ bằng 91% so với kế hoạch đề ra. Lãi ròng  ghi nhận gần 31 tỷ dồng, vượt 5% kế hoạch đề ra. Cổ tức 15% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt./.

Tài liệu đính kèm:

SPC_2017.4.13_0d87702_SPC___CBTT_Bien_ban_va_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán