Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

BHS và SBT sẽ chi 1,330 tỷ đồng mua Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 19/05, HĐQT của BHSSBT vừa quyết định mua lại 100% vốn Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ HNG với tổng giá trị 1,330 tỷ đồng.

* Thương vụ bán mía đường của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa ngã ngũ

Cụ thể, HĐQT CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) đã quyết định đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, BHS sẽ nhận chuyển nhượng 489 tỷ đồng vốn góp, tương đương 60% vốn điều lệ của Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) với tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 798 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.

Cùng thời gian này, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) cũng sẽ mua phần vốn góp Mía đường Hoàng Anh Gia Lai là 326 tỷ đồng, tương đương 40% vốn. Trong đó, SBT sẽ mua 39.97% vốn từ HNG với giá trị 532 tỷ đồng, còn lại 0.013% vốn mua từ bà Hồ Thị Mỹ Loan với giá 110 triệu đồng.

Ngoài ra, BHS cũng quyết định sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị 638.4 tỷ đồng để đầu tư chương trình, dự án doanh nghiệp. SBT cũng phát hành tối đa 425.6 tỷ đồng trái phiếu trong quý 2/2017. Trái phiếu đều có mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm.

Trong khi đó, theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, SBT sẽ nhận sáp nhập BHS với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu dự kiến là 1:1.02./.

Tài liệu đính kèm:
20170519_20170519 - BHS - NQ HDQT VV DAU TU CHIEN LUOC VAO CTTNHH MIA DUONG HAGL.pdf

BHS và SBT sẽ chi 1,330 tỷ đồng mua Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 19/05, HĐQT của BHSSBT vừa quyết định mua lại 100% vốn Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ HNG với tổng giá trị 1,330 tỷ đồng.

* Thương vụ bán mía đường của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa ngã ngũ

Cụ thể, HĐQT CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) đã quyết định đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, BHS sẽ nhận chuyển nhượng 489 tỷ đồng vốn góp, tương đương 60% vốn điều lệ của Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) với tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 798 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.

Cùng thời gian này, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) cũng sẽ mua phần vốn góp Mía đường Hoàng Anh Gia Lai là 326 tỷ đồng, tương đương 40% vốn. Trong đó, SBT sẽ mua 39.97% vốn từ HNG với giá trị 532 tỷ đồng, còn lại 0.013% vốn mua từ bà Hồ Thị Mỹ Loan với giá 110 triệu đồng.

Ngoài ra, BHS cũng quyết định sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị 638.4 tỷ đồng để đầu tư chương trình, dự án doanh nghiệp. SBT cũng phát hành tối đa 425.6 tỷ đồng trái phiếu trong quý 2/2017. Trái phiếu đều có mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm.

Trong khi đó, theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, SBT sẽ nhận sáp nhập BHS với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu dự kiến là 1:1.02./.

Tài liệu đính kèm:
20170519_20170519 - BHS - NQ HDQT VV DAU TU CHIEN LUOC VAO CTTNHH MIA DUONG HAGL.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

 • BHS 24.3 0.0 0.00% 3,541,610
 • HNG 9.8 -0.2 -1.71% 1,223,990
 • SBT 39.6 +1.2 +2.99% 4,494,600

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán