Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Cholimex Food: Kế hoạch 2017 lãi ròng gần 53 tỷ đồng, cổ tức 15-20%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tới đây, CTCP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food, UPCoM: CMF) sẽ trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu 2017 với doanh thu 1,640 tỷ đồng và lãi sau thuế 52.8 tỷ đồng.

Cụ thể, CMF đặt mục tiêu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21.2 triệu USD, tăng 15% so với năm trước. Sản lượng sauce-gia vị ở mức 187 triệu chai, tăng 18% và sản lượng thực phẩm đông lạnh tăng 15%, đạt 2,400 tấn.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 1,640 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 66 tỷ đồng, lãi ròng 52.8 tỷ đồng, đều tăng trưởng 4%. Công ty dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 15-20%.

Năm 2017, CMF cũng sẽ chi đầu tư 17 tỷ đồng cho 5 hạng mục bao gồm: hệ thống xử lý nước thải, máy phát điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phần mềm...

Điểm lại kết quả năm 2016, CMF đạt tổng doanh thu 1,427 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015 và vượt nhẹ kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 63.4 tỷ đồng, tăng trưởng 6% và tương đương 98% chỉ tiêu đề ra; lãi ròng ghi nhận 50.7 tỷ đồng. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% bằng tiền./.

Tài liệu đính kèm:
CMF_2017.5.9_52de1e5_VAN_KIEN_0508_Signed.pdf

 

Từ khóa: CMF, lãi ròng, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

Cholimex Food: Kế hoạch 2017 lãi ròng gần 53 tỷ đồng, cổ tức 15-20%

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tới đây, CTCP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food, UPCoM: CMF) sẽ trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu 2017 với doanh thu 1,640 tỷ đồng và lãi sau thuế 52.8 tỷ đồng.

Cụ thể, CMF đặt mục tiêu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21.2 triệu USD, tăng 15% so với năm trước. Sản lượng sauce-gia vị ở mức 187 triệu chai, tăng 18% và sản lượng thực phẩm đông lạnh tăng 15%, đạt 2,400 tấn.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 1,640 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 66 tỷ đồng, lãi ròng 52.8 tỷ đồng, đều tăng trưởng 4%. Công ty dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 15-20%.

Năm 2017, CMF cũng sẽ chi đầu tư 17 tỷ đồng cho 5 hạng mục bao gồm: hệ thống xử lý nước thải, máy phát điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phần mềm...

Điểm lại kết quả năm 2016, CMF đạt tổng doanh thu 1,427 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015 và vượt nhẹ kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 63.4 tỷ đồng, tăng trưởng 6% và tương đương 98% chỉ tiêu đề ra; lãi ròng ghi nhận 50.7 tỷ đồng. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% bằng tiền./.

Tài liệu đính kèm:
CMF_2017.5.9_52de1e5_VAN_KIEN_0508_Signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán