Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Long An

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An và Bắc Ninh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 96.2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 140.8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An và Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi, không để xảy ra khiếu kiện./.

Từ khóa: mục đích sử dụng đất, Bắc Ninh, Long An

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Long An

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An và Bắc Ninh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 96.2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 140.8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An và Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi, không để xảy ra khiếu kiện./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán