Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy. Đồng thời, rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6394/VPCP-ĐMDN ngày 14/8/2015, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần./.

Từ khóa: Cổ phần hóa, xây dựng Cẩm Thủy

Cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy. Đồng thời, rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6394/VPCP-ĐMDN ngày 14/8/2015, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán