Phước Toàn

Be all you can be

Đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý về hoạt động Sale and Lease Back? Kỳ 2

Với những lợi ích và ưu điểm so với các hoạt động tài trợ vốn truyền thống, nhu cầu lựa chọn hoạt động Sale and Lease back đang ngày càng gia tăng trên thị trường. Tuy vậy, để hoạt động này có thể diễn ra một cách trọn vẹn thì luôn luôn cần một đối tác sẵn sàng đứng ra mua lại tài sản. Như vậy, đâu là những động lực sẽ thúc đẩy một doanh nghiệp tham gia hoạt động này dưới vai trò của một đối tác Mua và cho thuê lại (Buyer – Leesor)?

Đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý về hoạt động Sale and Lease Back? – Kỳ 1

Hưởng lợi từ giá trị thanh lý của tài sản. Cụ thể, sau khi hợp đồng cho thuê chấm dứt, bên Cho thuê có thể tiếp tục tìm kiếm các đối tác thuê lại khác hoặc chọn phương án bán tài sản trên thị trường để hưởng lợi từ giá trị thanh lý.

Tuy vậy, nếu hợp đồng thuê tồn tại những điều khoản cho phép công ty thuê lại tài sản có lựa chọn mua tài sản sau một thời gian sử dụng (thuê tài chính) thì điều này có thể giới hạn hoặc trì hoãn khoảng thời gian đánh giá các khoản lợi ích từ tài sản đối với bên Cho thuê.

Mang lại tỷ suất sinh lợi cao hơn các hình thức cho vay truyền thống. Hoạt động Sale and Lease back mang lại cho bên Cho thuê tỷ suất sinh lợi cao hơn so với hình thức cho vay thông thường bằng tài sản thế chấp. Nếu bên Cho thuê sử dụng đòn bẩy để tài trợ cho hoạt động mua tài sản thì điều này còn giúp gia tăng tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROCE). Bên cạnh đó, như đã đề cập ở trên, bên Cho thuê còn có thể nhận được những lợi ích gia tăng từ việc thanh lý tài sản sau khi hợp đồng cho thuê kết thúc.

Đảm bảo nhu cầu thuê tài sản. Với tài sản cho thuê mang tính đặc thù riêng của từng ngành sản xuất kinh doanh, việc tìm được đối tác có nhu cầu thuê tài sản là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với bên Cho thuê. Vì vậy, với việc hoạt động Sale and Lease back, bên Cho thuê luôn được đảm bảo nhu cầu thuê ổn định từ khách hàng của mình một trong thời gian dài.

Dòng thu tiền ổn định. Một hợp đồng cho thuê dài hạn với dòng thu ổn định cho phép bên Cho thuê có thể ước tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng một cách chính xác. Ngoài ra, điều khoản kéo dài thời gian cho thuê còn góp phần bảo vệ bên Cho thuê khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ những thời kỳ suy thoái của thị trường và thời kỳ lạm phát cao của nền kinh tế (với giả định rằng giá trị tài sản được định giá liên tục để phản ánh những ảnh hưởng từ thị trường và nền kinh tế theo thời gian).

Nắm giữ quyền thu hồi tài sản. Trong hoạt động Sale and Lease back, bên Cho thuê sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền thu hồi tài sản. Cụ thể, quyền thu hồi tài sản được kích hoạt trong trường hợp công ty thuê lại tài sản vi phạm các điều khoản đã được thống nhất trong hợp đồng thuê lại tài sản. Lúc này bên nắm giữ tài sản là bên Cho thuê sẽ có quyền thu hồi lại toàn bộ tài sản đã cho thuê trước thời hạn kết thúc hợp đồng cho thuê đã ký kết ban đầu.

Tuy vậy, cũng tương tự như các công ty Thuê lại tài sản khi bên cạnh những ưu điểm thì bên Cho thuê cũng phải đối diện với những bất lợi và rủi ro tiềm ẩn khi quyết định tham gia vào hoạt động Sale and Lease back…

Rủi ro mất khả năng thanh toán từ bên Thuê lại tài sản. Về khía cạnh của bên Cho thuê, rủi ro lớn nhất mà bên Cho thuê phải đối diện đó là bên Thuê lại tài sản có thể mất khả năng thanh toán, điều này sẽ khiến bên Cho thuê đối diện với việc không tìm được đối tác thuê tài sản. Điều nguy hiểm hơn là nếu bên Thuê lại tài sản phá sản, rủi ro cho bên Cho thuê sẽ tăng lên khi vai trò của bên Cho thuê chỉ là một chủ nợ không có đảm bảo trong khi các khoản tài trợ vốn thông thường bằng tài sản thế chấp sẽ mang lại sự an toàn cao hơn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn. Xuất phát từ việc các hợp đồng Sale and Lease back cụ thể phải được cấu trúc sao cho phù hợp với những đòi hỏi và yêu cầu đặc thù riêng biệt của cả hai bên, việc lựa chọn hoạt động này có thể đòi hỏi nhiều thời gian đàm phán và vì vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp ban đầu có thể cao hơn so với các khoản cho vay thông thường.

Đòi hỏi hoạt động quản trị tài sản liên tục. Trong hầu hết trường hợp, công ty thuê lại tài sản sẽ gánh chịu các nghĩa vụ và chi phí quản trị tài sản liên tục trong thời gian thuê. Tuy nhiên, bên Cho thuê phải đảm bảo rằng bên Thuê hoàn tất đầy đủ các nghĩa vụ thuế, đặc biệt là trong các trường hợp phải thẩm định lại giá trị thuế phải nộp. Bên cạnh đó, bên Cho thuê còn phải thường xuyên thực hiện kiểm tra phạm vi bảo hiểm cũng như tình trạng bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

Kết luận: Với hiệu quả hoạt động khá tốt cùng những ưu điểm so với các hình thức tài trợ vốn thông thường, thị trường Sale and Lease back đang ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia và chọn lựa như một phương thức tài trợ chính cho hoạt động kinh doanh liên tục của mình. Tuy vậy, bên cạnh những ưu thế mang lại, hoạt động này cũng tiềm ẩn những rủi ro và bất lợi cho tất cả các bên khi thực hiện thỏa thuận. Vì vậy, mọi phương án đều cần sự cân nhắc và tính toán kĩ càng giữa các bên trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng cho doanh nghiệp./.

Từ khóa: Sale and Lease back, VJC, ngành Hàng không

Đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý về hoạt động Sale and Lease Back? Kỳ 2

Với những lợi ích và ưu điểm so với các hoạt động tài trợ vốn truyền thống, nhu cầu lựa chọn hoạt động Sale and Lease back đang ngày càng gia tăng trên thị trường. Tuy vậy, để hoạt động này có thể diễn ra một cách trọn vẹn thì luôn luôn cần một đối tác sẵn sàng đứng ra mua lại tài sản. Như vậy, đâu là những động lực sẽ thúc đẩy một doanh nghiệp tham gia hoạt động này dưới vai trò của một đối tác Mua và cho thuê lại (Buyer – Leesor)?

Đâu là những điều nhà đầu tư cần lưu ý về hoạt động Sale and Lease Back? – Kỳ 1

Hưởng lợi từ giá trị thanh lý của tài sản. Cụ thể, sau khi hợp đồng cho thuê chấm dứt, bên Cho thuê có thể tiếp tục tìm kiếm các đối tác thuê lại khác hoặc chọn phương án bán tài sản trên thị trường để hưởng lợi từ giá trị thanh lý.

Tuy vậy, nếu hợp đồng thuê tồn tại những điều khoản cho phép công ty thuê lại tài sản có lựa chọn mua tài sản sau một thời gian sử dụng (thuê tài chính) thì điều này có thể giới hạn hoặc trì hoãn khoảng thời gian đánh giá các khoản lợi ích từ tài sản đối với bên Cho thuê.

Mang lại tỷ suất sinh lợi cao hơn các hình thức cho vay truyền thống. Hoạt động Sale and Lease back mang lại cho bên Cho thuê tỷ suất sinh lợi cao hơn so với hình thức cho vay thông thường bằng tài sản thế chấp. Nếu bên Cho thuê sử dụng đòn bẩy để tài trợ cho hoạt động mua tài sản thì điều này còn giúp gia tăng tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROCE). Bên cạnh đó, như đã đề cập ở trên, bên Cho thuê còn có thể nhận được những lợi ích gia tăng từ việc thanh lý tài sản sau khi hợp đồng cho thuê kết thúc.

Đảm bảo nhu cầu thuê tài sản. Với tài sản cho thuê mang tính đặc thù riêng của từng ngành sản xuất kinh doanh, việc tìm được đối tác có nhu cầu thuê tài sản là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với bên Cho thuê. Vì vậy, với việc hoạt động Sale and Lease back, bên Cho thuê luôn được đảm bảo nhu cầu thuê ổn định từ khách hàng của mình một trong thời gian dài.

Dòng thu tiền ổn định. Một hợp đồng cho thuê dài hạn với dòng thu ổn định cho phép bên Cho thuê có thể ước tính tỷ suất sinh lợi kỳ vọng một cách chính xác. Ngoài ra, điều khoản kéo dài thời gian cho thuê còn góp phần bảo vệ bên Cho thuê khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ những thời kỳ suy thoái của thị trường và thời kỳ lạm phát cao của nền kinh tế (với giả định rằng giá trị tài sản được định giá liên tục để phản ánh những ảnh hưởng từ thị trường và nền kinh tế theo thời gian).

Nắm giữ quyền thu hồi tài sản. Trong hoạt động Sale and Lease back, bên Cho thuê sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền thu hồi tài sản. Cụ thể, quyền thu hồi tài sản được kích hoạt trong trường hợp công ty thuê lại tài sản vi phạm các điều khoản đã được thống nhất trong hợp đồng thuê lại tài sản. Lúc này bên nắm giữ tài sản là bên Cho thuê sẽ có quyền thu hồi lại toàn bộ tài sản đã cho thuê trước thời hạn kết thúc hợp đồng cho thuê đã ký kết ban đầu.

Tuy vậy, cũng tương tự như các công ty Thuê lại tài sản khi bên cạnh những ưu điểm thì bên Cho thuê cũng phải đối diện với những bất lợi và rủi ro tiềm ẩn khi quyết định tham gia vào hoạt động Sale and Lease back…

Rủi ro mất khả năng thanh toán từ bên Thuê lại tài sản. Về khía cạnh của bên Cho thuê, rủi ro lớn nhất mà bên Cho thuê phải đối diện đó là bên Thuê lại tài sản có thể mất khả năng thanh toán, điều này sẽ khiến bên Cho thuê đối diện với việc không tìm được đối tác thuê tài sản. Điều nguy hiểm hơn là nếu bên Thuê lại tài sản phá sản, rủi ro cho bên Cho thuê sẽ tăng lên khi vai trò của bên Cho thuê chỉ là một chủ nợ không có đảm bảo trong khi các khoản tài trợ vốn thông thường bằng tài sản thế chấp sẽ mang lại sự an toàn cao hơn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn. Xuất phát từ việc các hợp đồng Sale and Lease back cụ thể phải được cấu trúc sao cho phù hợp với những đòi hỏi và yêu cầu đặc thù riêng biệt của cả hai bên, việc lựa chọn hoạt động này có thể đòi hỏi nhiều thời gian đàm phán và vì vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp ban đầu có thể cao hơn so với các khoản cho vay thông thường.

Đòi hỏi hoạt động quản trị tài sản liên tục. Trong hầu hết trường hợp, công ty thuê lại tài sản sẽ gánh chịu các nghĩa vụ và chi phí quản trị tài sản liên tục trong thời gian thuê. Tuy nhiên, bên Cho thuê phải đảm bảo rằng bên Thuê hoàn tất đầy đủ các nghĩa vụ thuế, đặc biệt là trong các trường hợp phải thẩm định lại giá trị thuế phải nộp. Bên cạnh đó, bên Cho thuê còn phải thường xuyên thực hiện kiểm tra phạm vi bảo hiểm cũng như tình trạng bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

Kết luận: Với hiệu quả hoạt động khá tốt cùng những ưu điểm so với các hình thức tài trợ vốn thông thường, thị trường Sale and Lease back đang ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia và chọn lựa như một phương thức tài trợ chính cho hoạt động kinh doanh liên tục của mình. Tuy vậy, bên cạnh những ưu thế mang lại, hoạt động này cũng tiềm ẩn những rủi ro và bất lợi cho tất cả các bên khi thực hiện thỏa thuận. Vì vậy, mọi phương án đều cần sự cân nhắc và tính toán kĩ càng giữa các bên trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng cho doanh nghiệp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • KVC 3.09 7.46 - 8.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán