Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Đầu tư xây dựng mảng xanh công cộng trên địa bàn TPHCM

Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và diện tích công viên, cây xanh trên địa bàn TP, UBND TPHCM đã yêu cầu UBND các quận - huyện hoàn tất việc rà soát quỹ đất quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn trong tháng 5/2017; đánh giá tính khả thi đối với các khu đất quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

Đối với các khu đất khó khả thi trong việc đầu tư xây dựng công viên thì cần được tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đề xuất các quỹ đất công có thể bổ sung vào quy hoạch, nhằm đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn phù hợp theo chỉ tiêu đất cây xanh trong Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025. 

Đối với quỹ đất có thể thực hiện phát triển công viên, mảng xanh (đất cây xanh công cộng, cây xanh cách ly, đất hàng lang ven sông rạch, đất công thu hồi...) thì các quận-huyện chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, hình thức đầu tư, phủ xanh phù hợp.

Sở Giao thông vận tải được giao báo cáo các kết quả thực hiện các nội dung nói trên và tham mưu UBND TP ban hành chương trình phát triển mảng xanh, công viên của TP 5 năm, giai đoạn 2017 – 2022; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận-huyện kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư, phát triển các công viên công cộng có quy mô lớn.

Sở Xây dựng được giao thành lập tổ liên ngành, xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh của các dự án khu dân cư trên địa bàn TP; trước mắt tập trung vào các dự án có quy mô lớn và đã có người dân vào sinh sống ổn định.

Chủ đầu tư các dự án có liên quan đến việc tạo cảnh quan ven sông kênh rạch (kênh Tham Lương - Bến Cát, cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh phương án thiết kế hạng mục cảnh quan cây xanh của dự án theo hướng tạo thành hành lang xanh, thân thiện kết nối xuyên suốt toàn tuyến; lựa chọn chủng loại cây xanh, hoa kiểng cỏ phù hợp, thích nghi với điều kiện khu vực, tiết kiệm kinh phí duy tu về sau; bổ sung hệ thống tưới nước tự động và tận dụng các khu vực có quy mô phù hợp, để tạo thêm các không gian sinh hoạt công cộng cho người dân địa phương.

UBND TP sẽ ban hành quy định về việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư; trong đó chú trọng đến việc người dân tự tổ chức việc quản lý, duy tu./.

Từ khóa: xanh công cộng, TPHCM

Đầu tư xây dựng mảng xanh công cộng trên địa bàn TPHCM

Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và diện tích công viên, cây xanh trên địa bàn TP, UBND TPHCM đã yêu cầu UBND các quận - huyện hoàn tất việc rà soát quỹ đất quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn trong tháng 5/2017; đánh giá tính khả thi đối với các khu đất quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

Đối với các khu đất khó khả thi trong việc đầu tư xây dựng công viên thì cần được tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đề xuất các quỹ đất công có thể bổ sung vào quy hoạch, nhằm đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn phù hợp theo chỉ tiêu đất cây xanh trong Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025. 

Đối với quỹ đất có thể thực hiện phát triển công viên, mảng xanh (đất cây xanh công cộng, cây xanh cách ly, đất hàng lang ven sông rạch, đất công thu hồi...) thì các quận-huyện chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, hình thức đầu tư, phủ xanh phù hợp.

Sở Giao thông vận tải được giao báo cáo các kết quả thực hiện các nội dung nói trên và tham mưu UBND TP ban hành chương trình phát triển mảng xanh, công viên của TP 5 năm, giai đoạn 2017 – 2022; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận-huyện kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư, phát triển các công viên công cộng có quy mô lớn.

Sở Xây dựng được giao thành lập tổ liên ngành, xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh của các dự án khu dân cư trên địa bàn TP; trước mắt tập trung vào các dự án có quy mô lớn và đã có người dân vào sinh sống ổn định.

Chủ đầu tư các dự án có liên quan đến việc tạo cảnh quan ven sông kênh rạch (kênh Tham Lương - Bến Cát, cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh phương án thiết kế hạng mục cảnh quan cây xanh của dự án theo hướng tạo thành hành lang xanh, thân thiện kết nối xuyên suốt toàn tuyến; lựa chọn chủng loại cây xanh, hoa kiểng cỏ phù hợp, thích nghi với điều kiện khu vực, tiết kiệm kinh phí duy tu về sau; bổ sung hệ thống tưới nước tự động và tận dụng các khu vực có quy mô phù hợp, để tạo thêm các không gian sinh hoạt công cộng cho người dân địa phương.

UBND TP sẽ ban hành quy định về việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư; trong đó chú trọng đến việc người dân tự tổ chức việc quản lý, duy tu./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán