Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán