Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/05 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.6 -0.04 -1.11% 14,880,410
 • SCR 12.3 +0.20 +1.66% 9,163,060
 • OGC 1.4 +0.09 +6.92% 8,646,120
 • BID 19.5 +0.40 +2.09% 6,662,620
 • FLC 7.4 +0.02 +0.27% 6,187,480

VS - Index26/05 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán