Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

DC1: America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu

America LLC đã mua 3,000 cổ phiếu của CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 , nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: DC1

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104,200 CP (tỷ lệ 6.95%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107,200 CP (tỷ lệ 7.15%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán