Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DPR: Lãi trước thuế vượt 100 tỷ đồng quý 1, đạt tới 57% kế hoạch năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) ghi nhận 88 tỷ đồng lãi ròng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2017 là 2,668 tấn, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Với tình hình giá cao su đang được cải thiện, giá bán bình quân kỳ này gần 49.7 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 27 triệu đồng/tấn.

Doanh thu ghi nhận gần 244 tỷ đồng, gấp đôi quý 1/2016. Chi phí giá vốn được kiểm soát tốt khi tốc độ tăng của giá vốn (73%) thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Theo đó, dù chi phí lãi vay tăng mạnh từ 521 triệu lên hơn 2 tỷ đồng; nhưng lãi trước thuế vẫn ghi nhận hơn 109 tỷ đồng, tăng 63% và thực hiện 57% kế hoạch năm.

DPR khép lại quý 1 với gần 88 tỷ đồng lãi ròng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. EPS tương ứng cũng được cải thiện lên 2,190 đồng/cp.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 20 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 1/2017, tài sản của Công ty gần 3,512 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ. Nợ của DPR ở mức thấp, chỉ chiếm 21% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay tài chính đạt 229 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 25/04/2017, DPR đã được cổ đông thông qua kế hoạch 2017 với sản lượng khai thác và tiêu thụ lần lượt là 13,200 tấn và 16,500 tấn. Theo đó, tổng doanh thu 2017 tuy sẽ giảm 15% còn 722 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế sẽ tăng nhẹ, dự đạt hơn 191 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 được thông qua với tỷ lệ 30%, thanh toán bằng tiền mặt./.

Tài liệu đính kèm:

BCTC HOP NHAT QUY 1-2017 (1).rar

Từ khóa: DPR, lãi ròng, lãi trước thuế, quý 1/2017, kế hoạch

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

DPR: Lãi trước thuế vượt 100 tỷ đồng quý 1, đạt tới 57% kế hoạch năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) ghi nhận 88 tỷ đồng lãi ròng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ trong quý 1/2017 là 2,668 tấn, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Với tình hình giá cao su đang được cải thiện, giá bán bình quân kỳ này gần 49.7 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 27 triệu đồng/tấn.

Doanh thu ghi nhận gần 244 tỷ đồng, gấp đôi quý 1/2016. Chi phí giá vốn được kiểm soát tốt khi tốc độ tăng của giá vốn (73%) thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Theo đó, dù chi phí lãi vay tăng mạnh từ 521 triệu lên hơn 2 tỷ đồng; nhưng lãi trước thuế vẫn ghi nhận hơn 109 tỷ đồng, tăng 63% và thực hiện 57% kế hoạch năm.

DPR khép lại quý 1 với gần 88 tỷ đồng lãi ròng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. EPS tương ứng cũng được cải thiện lên 2,190 đồng/cp.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 20 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 1/2017, tài sản của Công ty gần 3,512 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu kỳ. Nợ của DPR ở mức thấp, chỉ chiếm 21% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay tài chính đạt 229 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 25/04/2017, DPR đã được cổ đông thông qua kế hoạch 2017 với sản lượng khai thác và tiêu thụ lần lượt là 13,200 tấn và 16,500 tấn. Theo đó, tổng doanh thu 2017 tuy sẽ giảm 15% còn 722 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế sẽ tăng nhẹ, dự đạt hơn 191 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 được thông qua với tỷ lệ 30%, thanh toán bằng tiền mặt./.

Tài liệu đính kèm:

BCTC HOP NHAT QUY 1-2017 (1).rar

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DPR 42.0 -0.5 -1.18% 35,960

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán